Nu skal sårbare patienter kunne indlægges i hjemmet

- Vi har en stærk formodning om, at vi kan minimere overdiagnostik, øge borgernes tilfredshed og hurtigere lave en indsats i forhold til sygdomsproblemer, fortæller overlæge.

Fra 1. marts skydes projektet "indlæggelse hjemme" i gang. 

Et projekt, som Sundhedsklynge Vest i Region Nordjylland står bag, for at sikre et bedre patientforløb og forhåbentlig forebygge indlæggelser for ældre borgere med komplekse helbredsudfordringer.  

Sårbare patienter skal nemlig have mulighed for at blive indlagt i hjemmet, så de undgår talrige ture til og fra hospitalet samt overflytning mellem hospital og diverse kommunale tilbud.

- Vejen fra de vanlige omgivelser til sygehuset - samt selve indlæggelsen - kan virke uoverskuelig og utryg, især når man er oppe i alderen. Flere har stærke smerter, og nogle kan være en anelse forvirrede over situationen.

- Med dette tiltag kan vi sikre en hurtigere og mere nær behandling i omgivelser, som både er trygge og hjemlige, fortæller overlæge Toke Kirchberg Nilsson, som er med i projektets styregruppe.

En udvalgt gruppe

I første omgang vil tiltaget være målrettet en udvalgt gruppe af multisyge borgere, som enten bor på plejecentrene Kristianslyst og Rolstruplund eller har midlertidigt ophold på Thisted og Morsø Afklaringscenter. 

Der bliver tale om borgere, der i forvejen føler sig trygge, og projektet forløber i tæt samarbejde med Aalborg Universitetshospital Thisted, Den Præhospitale Virksomhed, almen praksis samt det kommunale akutteam i Thisted og Morsø Kommune.

- Når der tales om indlæggelse hjemme, skal det forstås bredt, idet indlæggelsen foregår på udvalgte afklaringscentre og plejecentre. Det vigtigste er, at vi sikrer, at der er de rette faglige kompetencer involveret, så borgerne får den nødvendige behandling, lyder det fra Toke Kirchberg Nilsson.

Udover at tiltaget har til formål at øge trygheden for de sårbare borgere, så forventes det også, at tiltaget kan være med til at spare på de offentlige midler. Forventningen er nemlig, at projektet kan minimere antallet af hospitalsindlæggelser, sikre mindre kørsel samt forhindre, at der kommer pladsmangel på hospitalerne. 

Men det er ikke kun patienter og sundhedsvæsenet, som vil få gavn af det nye tiltag. Også de pårørende vil opleve flere fordele, lyder det. 

En afsmittende effekt

Fra de såkaldte nationale klyngepuljemidler er der indtil videre bevilget 900.000 kroner til projektet. 

Håbet er, at det kan være med til at løse nogle af de problemer, som sygehusene står overfor. 

- Vi håber også, at tiltaget kan have en afsmittende effekt for medarbejderne i kommunerne, som på sigt vil opleve større faglig tilfredshed og trivsel ved at give behandling i trygge og kendte rammer, påpeger Toke Kirchberg Nilsson: 

- Vi har desuden bedre mulighed for at gøre brug af de faglige kompetencer, skabe større kontinuitet i plejen og optimere vores tids- og ressourceudnyttelse. I den forbindelse er ét af formålene ligeledes at styrke et allerede godt samarbejde mellem region og kommuner.Seneste nyt

fra Nordjylland