Ny rapport fra SSI: Corona-epidemien er ved at dø ud - for nu

Holder Danmark fat i den nuværende grad af nedlukning vil første bølge af corona-epidemien dø ud af sig selv.

Det konkluderer Statens Serum Institut i en ny rapport, som TV 2 har fået indsigt i.

Rapporten er bestilt af regeringen og skal danne grundlag for den videre genåbning af Danmark.

Partilederne på Christiansborg har netop modtaget den forud for et møde om netop genåbningen senere i aften.

Regeringen har bedt Statens Serum Institut om at regne på risikoen for smittespredning og sygehusbelastning ud fra en række scenarier.

Scenarierne tager alle udgangspunkt i en grundblok, hvor detailhandel (herunder storcentre), professionel idræt uden tilskuere, biblioteker (kun ind- og udlån), kritiske offentlige arbejdspladser samt zoologiske- og botaniske haver genåbnes.

Grundblokken er så blevet kombineret med forskellige andre tiltag. For eksempel mulighed for udendørsservering for caféer og restauranter og genåbning af efterskoler.

I de fleste af de scenarier, der er regnet på, indgår også det, at eleverne i 6.-10. klasse vender tilbage til skolen.

I alt er der regnet på 11 scenarier, og det ser ud til at være relativt forsvarligt at åbne en del op, så længe der fortsat holdes social afstand og vaskes hænder.

Gør vi ikke noget, er det "overvejende sandsynligt", at epidemien dør ud, og hvis man åbner, hvad der svarer til grundblokken, er det også forventningen.

Uagtet hvilket scenarie, man kigger på, overstiger effekten formentlig ikke 500 indlagte på landsplan og 100 indlagte på intensiv indtil starten af juli, hvilket er inden for sundhedsvæsenets kapacitet.

Professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, Jes Søgaard, mener derfor, at rapporten viser, det ikke er nødvendigt fortsat at holde store dele af samfundet lukket.

- Den viser, det er mere afgørende, at den voksne befolkning overholder retningslinjerne med afstand og hygiejne, end hvor meget vi genåbner, siger han og fortsætter:

- Hvis den afstand, vi holdt de første fire uger, kan opretholdes, så kan vi faktisk godt åbne det hele op, ser det ud til.

Væsentlig usikkerhed

Dog understreger Statens Serum Institut, at deres modelberegninger er behæftet med væsentlig usikkerhed.

Eksperterne pointerer samtidig, at det kan være, at effekterne af den første fase af genåbningen ikke er slået igennem endnu.

- Der er derfor en risiko for, at modelberegningernes estimerede effekter af scenarierfor anden fase af genåbningen på nuværende tidspunkt kan underestimere effekten af smittespredningen og belastningen af kritiske sygehusfunktioner, skriver de.

Risiko for anden bølge

Ved de scenarier, hvor der åbnes mest for forskellige funktioner i samfundet, viser beregningerne, at smittetrykket i starten af juli vil have en opadgående kurve. Men disse stigende kurver, vurderer eksperterne, vil toppe og bøjer af i den efterfølgende måned. Det vil sige i august.

I rapporten skriver de, at immuniteten blandt den danske befolkning fortsat er relativ lav, hvilket kan medføre en betydelig risiko for, at det senere kommer en anden bølge af epidemien.

Det tilføjes i øvrigt, at der er store regionale forskelle på, hvor udbredt Covid-19-sygdommen er. Hovedstaden er klart hårdest ramt, mens der andre steder i landet næsten ikke er nogen smittede.

Igennem rapporten understreges det løbende, at overholdelse af fysisk afstand og god hygiejne har stor betydning.


Seneste nyt

fra Nordjylland