Bør dræbes: Invasiv krabbeart har slået sig ned i Limfjorden

DTU Aqua opfordrer til at man giver besked, hvis man ser arten.

Den invasive penselklippekrabbe har nu etableret sig i Limfjorden.

Det konkluderer DTU Aqua på sin hjemmeside.

Arten er tidligere blevet observeret i form af enkelt individer, men i juni fandt DTU Aqua 15 voksne individer i Klosterbugten ved Nykøbing Mors.

- Dette indikerer, at arten nu sandsynligvis har etableret sig med en stabil, reproducerende bestand i strandzonen langs hele Limfjorden, konkluderer DTU Aqua.

De 15 voksne krabber blev fundet i løbet af kun 20 minutters indsamling.

Her fandt man de invasive krabber.
Her fandt man de invasive krabber.
Foto: Nanna Jørgensen, TV MIDTVEST

Får snart selskab af anden krabbe

DTU Aqua vurderer, at penselklippekrabben inden længe vil få selskab af en anden artsfælde.

Den asiatiske strandkrabbe trives i vid udstrækning samme steder som penselklippekrabben.

- Den asiatiske strandkrabbe er ikke set i Limfjorden, men det er formodentlig kun et spørgsmål om tid, konkluderer DTU Aqua.

Miljøstyrelsens anbefaler, at invasive krabber aflives, hvis man finder dem. Aflivning foregår bedst med en spids/skarp genstand (kniv eller syl), som føres ind igennem krabbens øje. Herefter vrikkes genstanden rundt for at ødelægge de to nervecentre.
Miljøstyrelsens anbefaler, at invasive krabber aflives, hvis man finder dem. Aflivning foregår bedst med en spids/skarp genstand (kniv eller syl), som føres ind igennem krabbens øje. Herefter vrikkes genstanden rundt for at ødelægge de to nervecentre.
Foto: Per Magnus Persson/Johner/Ritzau Scanpix

I Vadehavet, hvor stillehavsøsters og de to asiatiske krabbearter har været til stede i flere år, har man observeret, at det nye ”stillehavsøstershabitat” kan fungere som levested for lokale arter, der foretrækker at leve på en hård bund.

Det betyder ifølge DTU, at arter som den fritlevende børsteorm, grov skælryg og søpunge trives, mens oprindelige, lokale blødbundsorganismer mister deres levested. Det gælder eksempelvis sandorm og hjertemusling.

- Medmindre der gøres drastiske tiltag i form af fysisk fjernelse af stillehavsøstersrev, må det forventes, at ændringen af Limfjordens kyster fortsætter med uformindsket styrke – nu også med deltagelse af penselklippekrabben, vurderer DTU Aqua.

Penselklippekrabben er blevet observeret i store tætheder i Klosterbugten ved Nykøbing Mors ved en kort indsamling i et lille område i sommeren 2023. Figuren viser over- og underside af en hun med æg (øverst) og en voksen han (nederst).
Penselklippekrabben er blevet observeret i store tætheder i Klosterbugten ved Nykøbing Mors ved en kort indsamling i et lille område i sommeren 2023. Figuren viser over- og underside af en hun med æg (øverst) og en voksen han (nederst).
Foto: DTU Aqua

På baggrund af observationerne beder DTU Aqua om hjælp till at deltage i overvågningen af både den nye penselklippekrabbe og den asiatiske strandkrabbe.

Derudover anbefaler Miljøstyrelsen ifølge DTU Aqua til, at man afliver de invasive arter.

Alternativt kan krabberne afleveres til en af de zoologiske haver, som Miljøstyrelsen har en modtageraftale med.


Seneste nyt

fra Nordjylland