Foto: Per Frank Paulsen (Arkivfoto)

12.000 stemmesedler kasseres efter trykfejl

En trykfejl har ført til, at 12.000 stemmesedler til ældrerådsvalget i Aalborg Kommune kasseres. Der sendes nu nye sedler ud.

På de udsendte stemmesedler til brevvalg til ældrerådet i Aalborg Kommune er der ved en fejl kommet kandidater til lokalrådene med på listen.

Det betyder, at alle 12.000 udsendte stemmesedler skal annulleres og kasseres, og at Aalborg Kommune skal sende nye stemmesedler ud til de 12.000 borgere, som skal brevstemme. Det oplyser Aalborg Kommune i en pressemeddelelse fredag.

- Vi er rigtig, rigtig kede af situationen, men heldigvis er fejlen blevet opdaget meget hurtigt, og derfor kan vi også nå at rette den og afholde valget som planlagt, siger sekretariatschef fra Ældre- og Handicapforvaltningen, Kirstine Kejser.

- Vi ved ikke præcist, hvordan fejlen er opstået, men der er tale om en menneskelig fejl. Den blev opdaget meget hurtigt, fordi en borger ringede ind og gjorde os opmærksomme på, at der var flere kandidater på stemmesedlen end i den medsendte pjece med præsentation af kandidater til ældrerådet, fortsætter hun.

Der er 30 kandidater til ældrerådsvalget. På de udsendte, fejlbehæftede stemmesedler er der 42 navne. Dermed kan en optælling af navne på stemmesedlen afgøre, om det er den korrekte eller fejlbehæftede stemmeseddel.

Vi opfordrer alle brevvælgere til at kassere den stemmeseddel, de allerede har modtaget, men beholde folderen med billeder og beskrivelser af kandidater. Det er kun selve stemmesedlen, som indeholder fejl

Sekretariatschef fra Ældre- og Handicapforvaltningen, Kirstine Kejser.

- Vi opfordrer alle brevvælgere til at kassere den stemmeseddel, de allerede har modtaget, men beholde folderen med billeder og beskrivelser af kandidater. Det er kun selve stemmesedlen, som indeholder fejl, siger Kirstine Kejser.

De nye stemmesedler til brevvalg sendes ud fra mandag den 25. september og skulle dermed gerne være fremme hos borgerne senest mandag den 2. oktober. Dermed har brevvælgerne stadig en uge til at stemme.

Brevstemmerne skal nemlig postes senest den 9. oktober for at nå frem, inden ældrerådsvalget slutter.

De nye stemmesedler er påtrykt teksten ”NY STEMMESEDDEL” omgivet af en rød ramme øverst på stemmesedlen.

I Aalborg Kommune er cirka 12.000 borgere over 60 år fritaget for digital post. Det svarer til cirka 25 % af de stemmeberettigede til ældrerådsvalget. 

Fejlen vedrører kun stemmesedler til borgere, som skal brevstemme. Den digitale afstemning er ikke berørt.