Public Service

redigering, tv, tv2 nord
Foto: Benny Rytter

TV2 Nord er en licensfinansieret public service-virksomhed jævnfør §31 i radio- og fjernsynsloven.

Stationen arbejder på baggrund af en public service-kontrakt indgået mellem TV2 Nord og kulturministeriet, der strækker sig over en treårig periode.

Den nuværende kontrakt strækker sig fra 1. april 2024 til 31. december 2026.

Det er alene TV2 Nords bestyrelse, der har ansvaret for den overordnede tilrettelæggelse af programvirksomheden.

I kontrakten med Kulturministeriet er det beskrevet at TV2 Nord er forpligtet til, via fjernsyn, internet og andre relevante platforme, at sikre programmer og tjenester til hele befolkningen i virksomhedens område. Stationens udbud skal omfatte nyheds- og aktualitetsprogrammer samt programmer omfattende kultur, oplysning og underholdning.

TV2 Nord sender nyheder og programmer på 24-timers kanalen TV2 Nord Salto og har derudover ”vinduer” i TV 2 Danmarks sendeflade i TV2 Nords sendeområde. I indeværende kontrakt er disse vinduer:

  • Mandag til fredag: 17.12
  • Mandag til fredag: 18.14
  • Lørdag og søndag: 18.12
  • Hele ugen: 19.30
  • Mandag til torsdag: 22.27


TV2 Nord er finansieret af licensmidler samt ekstra indtægter i form af blandt andet sponsorater og salg af programmer til TV 2 Danmark. I årene 2024-2026 modtager TV2 Nord årligt 75,7 millioner kroner.

TV2 Nord skal en gang om året udarbejde en redegørelse over hvordan public service-forpligtelserne er blevet overholdt. Det er disse redegørelser du kan finde, på denne side.

document — Public Service-redegørelse 2023, 0.62 MB document — Årsregnskab 2023, 17.69 MB

Tidligere Public Service-redegørelser

document — Public Service-redegørelse 2022, 0.52 MB document — Public Service-redegørelse 2021, 0.64 MB document — Public Service-redegørelse 2020, 0.95 MB document — Public Service-redegørelse 2019, 0.50 MB