Der er etableret flere p-pladser til cykel omkring de offentlige transportmidler. Foto: Aalborg Kommune

200 nye p-pladser til cykler klar ved Banegården i Aalborg

I en lang periode har cyklister, der skifter til offentlig transport, klaget over, at der er for få p-pladser. Nu er der etableret 200 nye.

Længe har cyklisterne været sure over det lave antal af steder, man kan stille sin cykel, når man skal videre med offentlig transport. 

Tilfredsheden med omfanget af cykelparkering og muligheden for at kombinere cykel og offentlig transport er nemlig blandt de laveste i landet. Aalborg Kommune er derfor gået i gang med at forbedre mulighederne for at parkere sin cykel i Aalborg midtby i nærheden af de kollektive trafikknudepunkter. 

Området ved Busterminalen og Banegården er et af de steder, hvor behovet for cykelparkering er størst. Trods mange cykelstativer er der ofte få ledige pladser. Derfor er der blevet etableret knap 200 ekstra cykelparkeringsmuligheder i området. 

- Det er positivt, at så mange kombinerer cykel og kollektiv trafik, og jeg er glad for, at vi nu kan tilbyde mere og bedre cykelparkering til pendlerne. Det er ikke kun blevet nemmere at finde en ledig plads til cyklen, der er også opsat luftpumpe, etableret overdækning og mulighed for at låse cyklen fast til nogle af de mange nye stativer, forklarer Rådmand for By- og Landskabsforvaltningen, Hans Henrik Henriksen.

Udover at forbedre servicen for cykelpendlerne, skal den nye cykelparkering også tilvejebringe ny viden om cykelparkeringsadfærd. Derfor er der blevet eksperimenteret med forskellige typer af løsninger som f.eks. parkering i to etager vest for Kennedy Arkaden, og parkering under terræn i gangtunnelen mellem Kennedy Plads og Kildeparken. Erfaringerne med de nye typer af cykelparkering vil blive brugt i det videre arbejde med at forbedre cykelparkeringsforholdene i Aalborg Kommune.

Udover området omkring Kennedy Plads er der også blevet etableret mere og bedre cykelparkering andre steder i Midtbyen, f.eks. på Østerågade, Nytorv, Slotsgade, Mølleplads, Nordkraft, Skipper Clements Gade, Vestbyens Station og Korsgade.

00:25

Der er blevet etableret 200 cykelparkeringspladser ved banegården i Aalborg. Initiativet skal være med til at gøre Aalborg til en af landets førende cykelbyer.

Luk video