LIGE NU:

23 påbud: Tilsyn afslørede kritiske forhold på nyt plejehjem

Et tilsyn i december på det nye Friplejehjem Ella Mariehjemmet i Nørresundby afslørede en række fejl. Styrelsen for Patientsikkerhed gav plejehjemmet et påbud om at bringe hele 23 forhold i orden. 

Det var en såkaldt bekymringshenvendelse fra en tidligere medarbejder på friplejehjemmet Ella Mariehjemme i Nørresundby, som fik Styrelsen for Patientsikkerhed til at foretage et varslet tilsyn på plejehjemmet 12. december sidste år. 

Det tilsyn afslørede en række kritiske problemer for patientsikkerheden. Listen af krav som skal efterleves er lang. Styrelsen påpegede 23 forhold på plejehjemmet, der skal ændres, og styrelsen betegner forholdene som kritiske problemer for patientsikkerheden.

Utilstrækkelige instrukser

Man konstaterede blandt andet, at i ingen af de journaler som blev gennemgået, var beboernes aktuelle og potentielle problemer fyldestgørende beskrevet. En stikprøve afslørede også problemer med medicinhåndteringen, og at der flere steder manglede sygeplejefaglige vurderinger af beboerne. Journalføringen var mangelfuld, og de sundhedsfaglige instrukser var utilstrækkelige eller manglede helt. 

Plejehjemmets forstander Marianne Driefer Filipsen forklarer, at alt i dag er bragt i orden på plejehjemmet. 

- Der har ikke været fejl, som har bragt patienternes sikkerhed i fare. Vi har i dag indført nye procedurer og retningslinjer, siger Marianne Driefer Filipsen.

Den kritiske rapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed kommer blot et halvt år efter at friplejehjemmet åbnede. Det skete med stor festivitas den 1. maj under mottoet: Fordi alle fortjener et godt liv. Der er plads til 50 beboere. I øjeblikket bor der 48 på plejehjemmet. 

Ella Mariehjemmet er en selvejende institution og en del af Fonden Mariehjemmene. Det er et af 19 Mariehjem, som er under Fonden. 

Medarbejder afskediget

Forstander Marianne Driefer Filipsen siger til TV2 Nord, at der er afskediget en medarbejder, som ikke levede op til de faglige standarder, og at alle medarbejdere er blev undervist i retningslinjer og dokumentation, ligesom man har haft en konsulent fra Fonden bag plejehjemmet til at gennemgå stedets setup. 

Påbuddet kan hæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsyn har konstateret, at påbuddet er efterlevet. I følge forstander Marianne Driefer Filipsen, så er der nyt tilsyn på plejehjemmet i morgen. 

- Det er ikke første gang, at Styrelsen for Patientsikkerhed påpeger alvorlige fejl på plejehjemmet. 20. december fik plejehjemmet et strakspåbud om, at man skulle indstille al injektionsbehandling af beboerne. Efter det påbud blev der lavet aftale med hjemmesygeplejen i Aalborg Kommune, som siden har udført de behandlinger, og hjulpet med at bringe forholdene i orden. Jeg er glad for, at man har søgt hjælp, så forholdene bliver bragt i orden, siger Jørgen Hein, Rådmand for Aældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune.