48 nye midlertidige boliger til sygdomsramte

Aalborg Kommune vil bygge 48 nye boliger til sygdomsramte. Boligerne skal erstatte kommunens nuværende tilbud om ophold for svækkede ældre på Riishøjcentret.

I maj 2019 vil det være muligt at få midliertidigt ophold i 48 nye boliger, hvis man har behov for ekstra hjælp og pleje i forbindelse med indlæggelse på sygehuset. Aalborg Kommune vil erstatte det nuværende tilbud for ældre, der kan få ophold på Riishøjcentret og i stedet give mulighed for at modtage borgere med forskellige problemer og sygdomme. 

Et ophold i en midlertidig bolig kan ifølge Ældre- og Handicapforvaltningen forebygge unødig indlæggelse og genindlæggelse på sygehuset, og på den måde rehabiliterer man borgeren til at kunne klare sig i hverdagen selv. 

De nye boliger kommer til at ligge på Annebergvej og ligger dermed tæt på Akuttilbud Aalborg, og det kan, ifølge rådmand Thomas Klarup, give bedre muligheder for at få hjælp. 

- Vi har længe haft et ønske om at placere vores midlertidige boliger tæt på vores akutpladser, fordi begge tilbud er henvendt til borgere med et stort og ofte meget komplekst plejebehov. Det gør det nemmere at samarbejde tæt og tværfagligt om den enkelte borger og at udnytte vores specialiserede medarbejderes viden bedre, siger rådmand Thomas Krarup i en pressemeddelelse.

Der skal både være mulighed for træning, rehabilitering og sanseoplevelser i de nye boliger. 

De fleste boliger bliver 50 m2 med eget bad og toilet, mens otte boliger bliver tilpasset borgere, der har behov for ekstra plads til enten hjælpemidler eller plads til pårørende.