Foto: Illustation: KN1-15 kunsthaller

Aalborg får 15 nye mini-kunsthaller

Aalborg bliver snart hele 15 kunsthaller rigere, når konceptet ”KN1-15 Femten Kunsthaller” udfoldes som en del af Aalborg Festivals.

Lørdag den 12. august lyder startskuddet til den fjerde udgave af Aalborg Festivals, hvor Aalborg i 12 dage summer af koncerter, kunst, teater og forskellige kulturevents for alle aldersgrupper. I den forbindelse får Aalborg 15 nye mini-kunsthaller, som er placeret rundt om i byen. Det er 15 forskellige kunstnere, som viser deres værker frem i hvide kuber.

Kunstfestivallen støttes af Statens Kunstfond med 239.000 kroner, og penge bruges blandt andet til at få transporteret kunstnerne og deres værker til Aalborg.

Initiativtageren til kunstfestivallen er Henrik Broch-Lips, der til daglig er kunstfaglig leder af Kunsthal NORD i Aalborg.

- En del af de kunstnere vi har inviteret bor og arbejder i København eller uden for landets grænser. Derfor er det helt afgørende for os, at Statens Kunstfond kan gå ind og bevilge midler til kunstnernes rejse, ophold og værktransport, fordi det giver os mulighed for, at den danske samtidskunst kan komme ud og møde publikum i Aalborg og Nordjylland, siger han.

Formålet med de 15 mini-kunsthaller er at udvikle kunsten, begrebet kunst og ikke mindst opfattelsen af kunst i Aalborg, og hver af de 15 kuber viser en række anerkendte danske kunstnere.