Insekthaver, fra jord til bord, affaldssortering og genbrug er populære emner for Danmarks yngste borgere. Daginstitutioner og dagplejere arbejder med bæredygtighed i børnehøjde som aldrig før, erfarer Friluftsrådets grønne mærkningsordning Grønne Spirer. Aalborg Kommunes dagtilbud er i top tre over flest Grønne Spirer Flag i hele landet. Foto: Astrid Bjørg Mortensen

Aalborg i top tre over flest grønne dagtilbud i Danmark

Insekthaver, fra jord til bord, affaldssortering og genbrug er populære emner for Danmarks yngste borgere. Daginstitutioner og dagplejere arbejder med bæredygtighed i børnehøjde som aldrig før, erfarer Friluftsrådets grønne mærkningsordning Grønne Spirer. Aalborg Kommunes dagtilbud er i top tre over flest Grønne Spirer Flag i hele landet.

Aalborg Kommunes dagtilbud har grønne fingre. Aalborg Kommune har i år fået tildelt 40 Grønne Spirer Flag, hvilket sikre dem en anden plads over flest grønne dagtilbud i landet.

Dagtilbuddene har særligt fokus på udeliv, natur og miljø samt en grøn og sund hverdag. På landsplan er 813 Grønne Spirer Flag blevet uddelt.

Børnehaven Pyramiden i Aalborg er en af de institutuioner, der igen i år har fået tildelt Grønne Spirer Flaget, og institutionen prioriterer udelivet med børnene højt. De bruger naturen året rundt, hvor de blandt andet går på opdagelse efter dyr og planter og undersøger både levende og dødt.

- Det er meget inspirerende at være en del af Grønne Spirer, og vi sætter en ære i at repræsentere netværket, samtidig med at vi ser flaget som et kvalitetsstempel for os som naturinstitution, siger pædagogisk leder i Børnehaven Pyramiden, Rasmus Als

I Børnehaven Pyramiden afholder de blandt andet tre vildmarksture om året, hvor de inviterer børn og personale fra andre institutioner til at deltage, og hvor også forældre får indblik i udelivet og aktiviteterne med børnene.

- Det skaber rigtig meget faglig sparring på tværs også at have pædagoger med fra andre institutioner, og det giver os mulighed for at udvikle vores aktiviter sammen og lære af hinanden, fortæller Rasmus Als.

Bæredygtighed hitter for de små

Friluftsrådet har i år oplevet en stor interesse for at arbejde med miljø og bæredygtighed blandt Grønne Spirers medlemmer.

De grønne institutioner samler skrald, dyrker insekthaver, planter træer og genbruger som aldrig før sammen med børnene. Alle håndgribelige initiativer, der kan kobles sammen med pædagogik og læring.

I "Den nye styrkede læreplan" er bæredygtighed og menneskets samspil med naturen nævnt centralt under temaet om natur. Projektleder for Grønne Spirer, Ida Kryger, ser det som positivt, at bæredygtighed er nævnt i læreplanen, da det giver et øget fokus på området fra pædagogernes side.

- I 2020 vil vi fortsat have fokus på, hvordan natur og udeliv spiller ind til læreplanen. Den store efterspørgsel fra vores medlemmer om specielt miljø og bæredygtighed for børn betyder også, at en del af vores kurser kommer til at handle om de emner. Men også læringsmiljøer i og uden for legepladsen er et spændende felt, som skal have mere fokus næste år, fortæller Ida Kryger.

I Aalborg Kommune har man valgt at have et helt særligt fokus på natur, udeliv og bæredygtighed i institutionerne. Kommunen samarbejder med Grønne Spirer om blandt andet flere årlige naturkurser for både dagplejere og pædagoger.