LIGE NU:

Aalborg kommune er i gang med at rive to store dele af Nordjyllandsværket ned

Danmark skal være kulfrit i 2050. Derfor er Nordjyllandsværket lige nu er i gang med en stor omstilling. Den sidste kulfyrede blok skal være udfaset i 2028 - og lige nu er de to gamle blokke ved at blive nedbrudt. Det skal give plads til ny grøn teknologi og et grønt testcenter.

Som et led i Bæredygtighedsstrategien skal Aalborg Kommune være fri for fossile brændstoffer i 2050, og derfor må de to haller rydde pladsen for ny og grøn teknologi.

- Vi er nu i gang med at projektere de varmepumper, der skal stå her, så de er klar til at komme i jorden, når vi er færdige med at rydde op om et års tid, siger Jesper Høstgaard-Jensen, vicedirektør Aalborg Energi Holding A/S.

 

Den sidste af bygningerne blev taget ud af drift i 2014, og lige nu består meget af nedbrydningsarbejdet i at kunne få genbrugt så meget som muligt. Både af inventar og råmaterialer, hvilket har været en prioritet lige fra begyndelsen af projektet.

- Så entreprenørerne starter indefra med at hive indmaden ud, og når de er færdige med det, så begynder de på et tidspunkt at knappe den store bygning ned. Plastik, metaller og andet godt - det skal så skilles ad og genanvendes, siger Jesper Høstgaard-Jensen.

Faktisk forventes det at nedbrydningen vil kunne generere 134.000 kubikmeter beton fra de to bygninger. Derudover vil man kunne genbruge ca. 5000 tons jern og andre metaller blandt andet kobber fra ledningerne.

- En ting er, at vi går væk fra fossile brændsler og indfører grøn teknologi, men hvis alt det her vi piller ned, det bare ryger i en anden ovn og bliver brændt af, så er vi næsten lige vidt, siger Lasse Olsen, bestyrelsesformand i Aalborg Varme A/S.

Morgendagens teknologier

 

Ud fra fremskrivninger foretaget for Aalborg forsyning så er der intet der tyder på, at de grønne arvtagere kommer til at være dyrere for aalborgenserne end deres fossile forgængere.

- Det er vanskeligt at forudsige varmepriserne om ti år, men det kommer til at koste det for forbrugeren, som det koster os at fremstille, siger Lasse Olsen.

De nye varmepumper kommer kun til at optage en tredjedel af den plads Blok 1 og Blok 2 tager nu, og det betyder, at der bliver plads til fremtiden.

- Så har vi også store planer for området, fordi vi har overskydende kapacitet, at vi gerne vil invitere virksomheder ind, der gerne vil udvikle morgendagens teknologier, enten sammen med os eller selv, og så prøve dem af her, siger Jesper Høstgaard-Jensen, vicedirektør Aalborg Energi Holding A/S.

Der er deadline på nedbrydningsarbejdet til oktober 2021.