LIGE NU:

Aalborg Portland glæder sig over PSO-udmelding

En afskaffelse af PSO-afgiften vil ifølge Aalborg Portland sikre bedre vilkår for cementproduktionen i Danmark og være med til at sikre beskæftigelse på området.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) og klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) siger i tirsdagens udgave af Berlingske, at der er klar til at skrotte den såkaldte PSO-afgift, der betales af danske borgere og virksomheder.

PSO-afgiften indbringer frem mod 2020 mellem syv og otte milliarder årligt, der øremærkes grøn omstilling af den danske energiforsyning.

Men afgiften er af EU blevet stemplet som værende i strid med reglerne, fordi udenlandske producenter af strøm ikke har adgang til midlerne. Samtidig er den rent danske afgift en konkurrenceforvridende, mener blandt andre Aalborg Portland, der dermed krydser fingre for de to ministres forslag.

- Den er stærkt konkurrenceforvridende, og gør at vi har mere end svært ved at konkurrere på leverancen af cement til for eksempel Femern-forbindelsen, siger Henning Bæk, der er koncernfinansdirektør i Aalborg Portland Holding.

Han forudser væsentligt forbedrede vilkår for Aalborg Portland og andre energiintensive virksomheder, og en øget beskæftigelse på området.

- Vi vil stå væsentligt styrket i de kommende udbud om store infrastrukturprojekter, hvis denne skadelige danske særafgift bliver fjernet. Vinder Aalborg Portland disse to kommende store udbud (Femern-forbindelsen og den nye Storstrømsbro red.), så vil det give beskæftigelse hos Aalborg Portland og underleverandører i Danmark på et niveau, som svarer til cirka 300 årsværk, og medføre betydelige millionindtægter til den danske stat.

Aalborg Portland betaler årligt omkring 40 millioner kroner i PSO-afgift fordi virksomheden, der med sine rygende skorstene har hjemme i Aalborg-bydelen Rørdal er storforbruger af strøm. Samlet set betaler Aalborg Portland seks procent af den danske omsætning i afgifter. Og her er PSO-afgiften den største del.

- Fjernes PSO-afgiften fra en energiintensiv virksomhed som Aalborg Portland, vil det det være en væsentlig forbedring af konkurrenceevnen for produktion af dansk cement, siger Henning Bæk.

Samtidig vil en virkelighed uden PSO-afgift give Aalborg Portlands udenlandske ejere et øget incitament til at investere i Aalborg-virksomheden, fortæller Henning Bæk, der slår fast, at en skrottet PSO-afgift er en god idé.

- Det er et meget positivt forslag fra regeringen, som vil lede til væsentligt flere investeringer i Aalborg Portland i Danmark. Forslaget er den mest effektfulde vækstpakke vi har oplevet.

Forslaget, der ifølge Berlingske vil fremgå af en rapport, der udkommer tirsdag (i dag red.) vil flytte finansieringen af den grønne omstilling over på finansloven.