LIGE NU:

Aalborg Portland laver overskud på 919 millioner

Trods vækst i omsætningen, falder resultatet i Aalborg Portland med 98 millioner før skat. Årsagen er afmatning i Norge og vanskelige forhold i Tyrkiet, lyder forklaringen.

Aalborg Portland kalder 2015 for et 'acceptabelt år', efter omsætningen i Aalborg Portland Holding Koncernen steg til 6,537 milliarder, og resultatet faldt med 98 millioner kroner før skat. 

- Vi er tilfredse med for sjette år i træk at kunne bygge oven på vores omsætning og aktivitetsniveau, og det skyldes i høj grad en god balancering mellem investeringer og global spredning af risici. I 2015 har vi eksempelvis haft en tilfredsstillende udvikling i Danmark og Sverige og på vores primære markeder i Malaysia, Kina, Egypten og USA, hvor vi for alvor nu kan høste gevinsten af de seneste 10 års milliardinvesteringer, forklarer CFO Henning Bæk fra Aalborg Portland Holding. 

Tilbagegangen kan først og fremmest tilskrives datterselskabet Cimentas i Tyrkiet, hvor aktivitetsniveauet har været faldende på grund af den politiske uro og valget i november, der udskød en lang række offentlige investeringer. Samtidig har Cimentas foretaget en regnskabsmæssig nedskrivning af aktiver på 75 millioner kroner, skriver Aalborg Portland i en pressemeddelelse. 

Aalborg Portland ser positivt på markedsudviklingen i 2016, om end forventningerne til væksten i den globale økonomi ligger på et lavere niveau end hidtil. Flere markeder er forbundet med betydelig usikkerhed, og valutamarkedet forventes også fortsat at være volatilt. 

Aalborg Portland Holding Koncernen omfatter blandt andet Aalborg Portland A/S, Unicon A/S og en lang række andre datterselskaber i ind- og udland.