Foto: TV2/NORD (Arkiv)

Aalborg satser på skøjtebane og flere børnehavepladser

I 2017 har Aalborg Kommune 40 millioner kroner ekstra i kommunekassen, som skal bruges på børnepasning, byggeri og de handicappede.

Aalborg Kommune har fredag eftermiddag fremlagt sit budget for 2017 på et pressemøde på Utzon Centeret. Og det ser ud til, at kommunen næste år har 40 millioner flere kroner at fordele mellem de forskellige borgergrupper.

Af budgettet fremgår det, at der bliver satset stort på byggeri - en ny skøjtebane til 3,5 millioner kroner er på tegnebrættet, mens oplandet får 28 millioner kroner i en pulje over de næste fire år til at styrke landsbyerne. Derudover er der projekter i gang vedrørende Budolfi Plads, Tranholmvej, Egnsplanvej og en bypark øst for Dag Hammerskjölsgade.

Aalborg Kommune vurderer, at der over de næste fire år vil være en befolkningstilvækst, så der vil blive 1000 børn ekstra at passe. Derfor sætter kommunen i 2017 og 2018 11,1 millioner kroner af til flere dagsinstitutionspladser i Aalborg centrum og i Vodskov.

Ældre- og handicapområdet får tilført 14 millioner kroner. Pengene skal bruges til at håndtere de mange unge med psykiske problemer, som ikke længere kan få førtidspension.

10 millioner kroner skal hjælpe børn med særlige behov i folkeskolerne. Og 2,5 millioner kroner skal tilføres integrationsområdet.

Til gengæld vælger Aalborg Kommune at spare 1,9 millioner kroner på den kollektive trafik og hele 19,7 millioner kroner på skoleområdet. Det vil vil gå hårdt ud over blandt andet den fagdelte undervisning, den understøttende undervisning, to-sprogsundervisningen og pædagoger i skoledelen. 

Også kulturen, fritid og bibliotekerne får kniven at føle i 2017-budgettet - i alt skal der på de tre områder spares cirka 3,5 millioner kroner.