Foto: Iben Hedemann

Aalborg til kamp mod trafikal flaskehals på Vesterbro

Nu kan det være nok med uendelig ventetid i lange køer på Vesterbro. Aalborg Kommune vedtager forslag, der skal sætte en stopper for trafikal flaskehals.

Det kræver en del tålmodighed at bevæge sig gennem Aalborg i myldretiden. Vesterbro i Aalborg er særligt udfordret. Derfor har Aalborg Kommune nu vedtaget et forslag, som skal afhjælpe den trafikale flaskehals, der ofte opstår på  Vesterbro ved Hasserisgade og Prinsensgade.

Det er især i nordgående retning og om eftermiddagen, der er pres på. Med en ny trafikal strategi vil Aalborg Kommune skabe vejforløb og signalanlæg, så biltrafikken afvikles nemmere i ét spor i hver retning.

Kommunens håb er, at trafikken derved i stedet vil danne kø på de tilstødende strækninger, hvor der er bedre plads til dem. Og forhåbentlig vil det sætte en stopper for de lange køer på Vesterbro.

De nye planer betyder, at man som både bilist, cyklist og gående lige skal være opmærksom på de ændringer, der sker. Der bliver blandt andet venstresvingsforbud fra Vesterbro mod Kirkegårdsgade.

Arbejdet går i gang fra den 13. juli og forventes at være overstået efter den 15. juli. I håbet om at kunne genere trafikken mindst muligt, har kommunen planlagt arbejdet om aftenen og natten.