Adjunkt Mads Koustrup Jørgensen i laboratoriet, hvor han forsker i membranteknologi, der skal bruges til spildevandsrensning. Foto: AAU

AAU-forsker vil fjerne medicinrester fra spildevand

En særlig membran skal nedbryde skadelige stoffer i spildevandet. Forsker fra Aalborg Universitet står i spidsen for udviklingen af membranen.

Medicinrester i spildevandet er et stigende problem. Det forsøger de at gøre noget ved Aalborg Universitet, hvor man arbejder på at udvikle en helt speciel membran, som nedbryder de skadelige rester.

I modsætning til biologiske renseanlæg, som fungerer ved hjælp af bakterier, foreslår adjunkt Mads Koustrup Jørgensen fra AAU, at man renser spildevand mekanisk. Det skal foregå ved at bruge de særlige membraner, som skal udvikles på universitetet.

Membranerne er en slags filtre, som sikrer at forurenende stoffer bliver fjernet.

- På nuværende tidspunkt er denne mulighed begrænset af, at membranerne stopper til, og at de i dag ikke kan fjerne skadelige stoffer tilstrækkeligt godt. Målet er derfor at lave en selvrensende membran, der nedbryder de stoffer, der ellers ville blokere den, siger Mads Koustrup Jørgensen.

Når membranen varmes op, renser den sig selv, samtidig med at skadelige stoffer nedbrydes.

- Hvis man hæver temperaturen, så er materialet i stand til at nedbryde organisk stof. Dette materiale vil vi gerne sætte fast på en keramisk membran, så membranen nedbryder eksempelvis medicinrester, siger Mads Koustrup Jørgensen.

Projektet er finansieret af Villum Experiment.

Læs også Kloak og spildevand på skoleskemaet: - Det lugter af lort!