ANALYSE: 600 millioner kroner fra Aalborg ER 600 millioner kroner, siger minister nu

Søren Wormslev
Politisk analytiker, TV2 Nord
Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det er mange - RIGTIG mange! - sider, man skal sætte sig ind i, hvis man vil tage del i den måske sidste offentlige høring om en ny Limfjordsforbindelse via Egholm.

Det, der i dag sendes i høring, er dels en udvidet miljøkonsekvens-vurdering, dels det forslag til anlægslov, som, hvis det vedtages i Folketinget, betyder, at gravemaskinerne kan begynde.

Alene miljøkonsekvenser-vurderingen fylder 591 sider, hvortil kommer 382 sider bilag.

Reglerne foreskriver, at den slags skal i høring i mindst fire uger. Fordi perioden går hen over julen, er høringsperioden fem uger - frem til 11. januar.

Når det gælder økonomien i projektet, kan man konstatere, at der er sket flere væsentlige ændringer inden for de seneste uger. 

Transportminister Thomas Danielsen (V) satte skub i en heftig lokal debat i Aalborg, da han i et svar til et folketingsmedlem fra Enhedslisten skrev, at tilslutningsveje ikke var en del af det, staten ville betale - og i øvrigt skulle de 600 mio. kr. som Aalborg Kommune har lovet at skyde i projektet, pristalsreguleres.

Siden har borgmester Lasse Frimand Jensen (S) haft en samtale med ministeren, ligesom folketingsmedlem Preben Bang Henriksen (V) på de indre linjer har interveneret for at få justeret dette.

Og læser man lovforslaget, synes det at være lykkedes.

For det første slås det fast, at det kommunale tilskud er på 600 mio. kr., der “ikke prisopregnes”. 600 mio. er altså 600 mio. kr. - hverken mere eller mindre.

For det andet er lovforslaget ændret i forhold til et udkast, der for få uger siden cirkulerede blandt regeringspartiernes transportordførere. 

Dengang stod der, at det statslige bidrag inklusiv de 600 kommunale mio. ikke kunne bruges på udbygning eller omlægning af kommunale veje som følge af motorvejen - præcis som ministeren også havde skrevet i svaret til EL-politikeren.

Nu står der nærmest det stik modsatte, nemlig, at det statslige projekt også omfatter, at man anlægger eller omlægger lokale veje “herunder en forlængelse af Mølholmsvej og omlægning af Dall Møllevej ved Svenstrup”.

Værd at bemærke er også, at der ifølge lovforslaget skal oprettes en fond, der kan give støtte til at isolere facader på boliger langs den ny vej, der er “særligt støjramt”.

quote Man vil søge at få oddere til at flytte sig ved at afspille lyde fra ræv, hund og grævling

Aøren Wormslev, politisk analytiker

“Bydende nødvendigt”

For den ny motorvej vil få konsekvenser for dem, der bor og lever i området i dag. Både mennesker og dyr. Det lægger miljøkonsekvens-vurderingen heller ikke skjul på.

Der vil være fugle på den såkaldte rødliste, som skal søge nye græsgange. Støj fra vejen vil også kunne påvirke yngleområde for oddere væsentligt, hedder det.

Netop i forhold til odderen vurderes påvirkningen at kunne være så omfattende, at man har valgt at bruge en særlig mulighed for at fravige EU’s habitatdirektiv. Det kan man, når et projekt skønnes at være bydende nødvendigt for væsentlige samfundsinteresser, og der ikke er alternativer.

Der er ingen tvivl om, at netop dette punkt og dette argument vil mange i høringen interessere sig for - og nogen anfægte.

Læser man materialet, kan man se, at der fra myndighederne er tænkt meget konkret og detaljeret over, hvordan man kan undgå, at oddere, der lever tæt ved området, hvor der skal arbejdes med vejen, kommer i klemme.

HVORNÅR KAN MAN FRAVIGE EUS HABITATDIREKTIV?

Man kan fravige EUs habitatdirektiv i tilfælde, hvor der foreligger "bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, og hvor der ikke findes andre brugbare alternativer”.

Man vil, inden arbejdet indledes, søge at få oddere til at flytte sig ved at afspille lyde fra ræv, hund og grævling. Og ugen før arbejdet indledes, skal der hver dag på digerne luftes hunde, “der gerne skal afgive afføring og urin i området,” hedder det.

Det fremgår trods alt ikke af bemærkningerne til lovforslaget, hvorledes man påtænker at sikre, at hundene gør som ønsket!

At Egholm vil blive forandret, lægges der heller ikke skjul på. Konsekvenserne for Egholm som turistdestination vurderes “at være væsentlige”.

Men i miljøkonsekvens-vurderingen pointeres det også, at man, sammenlignet med den vurdering, som Miljøstyrelsen kasserede forrige år, nu har udlagt større arealer til erstatningsnatur, ligesom antallet af faunapassager er øget til nu 37 langs den 20 kilometer lange motorvejsstrækning.

Aalborg Byråd står klar med 600 millioner kroner til en tredje Limfjordsbindelse.
Aalborg Byråd står klar med 600 millioner kroner til en tredje Limfjordsbindelse.
Foto: Illustration: 3. Limfjordsforbindelse.nu

Lovforslag til februar?

Transportminister Thomas Danielsen (V) forventer at fremsætte forslaget til anlægslov i februar. Hvis der denne gang kommer blot tilnærmelsesvis så mange høringssvar, som der er kommet i tidligere runder af projektet, forekommer en fremsættelse i februar optimistisk.

For høringssvarene skal, når fristen er udløbet, gennemgås og vurderes. Der kan være indsigelser, der påpeger fejl og mangler - det skal undersøges, før en anlægslov kan behandles.

Modstandere af projektet har rustet sig til kamp med blandt andet fortrykte postkort, der kan indsendes som høringssvar.

Uanset det videre forløb opererer lovforslaget uændret med, at motorvejen står klar i 2032. 

Forsiden lige nu

Birgit Stenbak Hansen

Borgmester beskyldes for at mobbe og krænke

mikkel

Aalborg Håndbold tæt på CL-kvartfinale efter sejr

hestekvinder taler ud

play De blev udsat for krænkelser i rideklub - og føler sig ladt i stikken

Veddum brand

Nedbrændt familievirksomhed melder klar igen: - Kruse Vask skal og vil bestå

Media Drop 180722 2802 viaa

Ulla Astman forlader politik: Her er hendes nye job

Birgit Stenbak Hansen

Borgmester beskyldes for at mobbe og krænke

mikkel

Aalborg Håndbold tæt på CL-kvartfinale efter sejr

hestekvinder taler ud

play De blev udsat for krænkelser i rideklub - og føler sig ladt i stikken

Veddum brand

Nedbrændt familievirksomhed melder klar igen: - Kruse Vask skal og vil bestå

Til forsiden

Til forsiden