LIGE NU:

Analyse: Kulturen er vigtigst for det gode liv i Aalborg

Der er bred enighed om, at kulturen har udviklet sig positivt i Aalborg, og 60 procent af adspurgte i ny undersøgelse mener, at Aalborg har fået mere at byde på over de senere år - til gengæld har byen svært ved at slå igennem kulturelt uden for Nordjylland.

På spørgsmålet om, hvad der gør Aalborg god at leve i for borgerne, er kulturlivet den absolutte topscorer, hvor 34 procent mener, at kulturlivet er det, der især gør Aalborg til en god by at leve i.

Det er blot et af mange svar, som en ny undersøgelse giver, når det handler om kulturlivets rolle og betydning for en by som Aalborg.

Det er Aalborg Kommune, der har bestilt undersøgelsen, som Epinion står bag, og hvis de lokale politikere savner læsestof i sommerferien, så byder undersøgelsen på mange muligheder for at dykke ned i svarene.

Man kan blandt andet læse, at hver anden borger i kommunen mener, at Aalborg Kommunes prioritering af kulturområdet er passende, mens mange svarer, at de mange unge, som Aalborg tiltrækker er en vigtig ressource for byen. 

De unge bruger de forskellige kulturtilbud i samme omfang som øvrige grupper, der er dog en andel unge, der er mindre tilfredse. Ser man på de 18-29 årige er kun 14 % meget tilfredse med Aalborgs kulturtilbud, mens den tilsvarende andel i aldersgruppen over 60 år er 32 %. Mens få er decideret utilfredse, peger det alligevel på, at det fremadrettet er vigtigt at have fokus på at sikre relevante tilbud til de yngre målgrupper. Flere af de interviewede stakeholders fremhæver, at de mange unge, som Aalborg tiltrækker, er en vigtig ressource for byen. Ikke mindst derfor er det vigtigt at arbejde med at skabe relevante tilbud for og med dem for byens kulturaktører.

Aalborgs position som kulturby afhænger i høj grad af perspektivet. Regionalt er der ingen tvivl om, at Aalborg står meget stærkt som hovedby – også kulturelt. Men så snart man bevæger sig ud over det regionale niveau, afspejler både den gennemførte befolknings-survey og de gennemførte ekspertinterview, at Aalborg endnu ikke markerer sig stærkt som kulturby.

Mens man regionalt har en god ide om, hvad Aalborg tilbyder, er kendskabet begrænset, når man bevæger sig længere væk i Danmark. Der er dog ikke en decideret negativ holdning til Aalborg.

Eksperterne mener desuden ikke, at Aalborg markerer sig specielt stærkt nationalt endsige internationalt, blandt andet fordi de vurderer, at Aalborg ikke har en klar profil, der adskiller byen fra andre kulturbyer.

Dataene viser imidlertid, at opfattelsen af Aalborg spænder bredt. De positive associationer til byen er ord som handelsby, Jomfru Ane Gade, uddannelse, kulturel, Limfjorden, havnefront, hyggelig og meget mere. De negative associationer er til gengæld også Jomfru Ane Gade samt inden for trafikområdet, hvor der nævnes blandt andet dårlige parkeringsmuligheder.

- Epinions opdrag har ikke været at skabe et skønhedsbillede, men alene at kvalificere vores indsigt. Derfor har den meget omfattende analyse også inddraget mange forskellige brugergrupper fra nær og fjern, i håbet om at få en så dyb og nuanceret indsigt som muligt, siger Mads Duedahl (Venstre), rådmand i sundheds- og kulturforvaltningen i Aalborg Kommune.

Aalborg Kommunes sundheds- og kulturudvalget glæder sig over, at man nu kan dykke ned i materien af analysen, som man er sikker på vil give et kvalificeret perspektiv på kulturlivets rolle og betydning for en by som Aalborg.