Borgerne i Aalborg Kommune kan blive nogle af Danmarks mest mentalt sunde mennesker i løbet af de næste to år. Foto: TV2 Nord (Arkiv)

Australsk opskrift på mental sundhed skal afprøves i Aalborg

Aalborg Kommune er en af seks udvalgte, der skal deltage i projektet "ABC for mental sundhed" de næste to år.

Danskerne går for at være verdens omtrent lykkeligste folk. Alligevel er vi ved at sætte rekorder i antallet af mennesker, der lider af stress, depression og angst. Derfor har Nordea-fonden nu givet Statens Institut for Folkesundhed 10,4 millioner kroner til at undersøge og forbedre danskernes mentale sundhed - og det kommer Aalborg Kommune til gode.

De næste to år skal aalborgenserne - sammen med indbyggere i fem andre kommuner - deltage i projektet "ABC for mental sundhed", som er et projekt bygget op efter en australsk opskrift på bedre mental sundhed. Og det skulle egentlig være ret ligetil: Gør noget aktivt, gør noget sammen, gør noget meningsfuldt. Det skulle ifølge de australske erfaringer med konceptet øge chancerne for mental sundhed og et godt liv.

- Som kommune har vi naturligvis længe haft fokus på mental sundhed, da det er afgørende for, at borgerne i Aalborg Kommune trives og kan udvikle sig. ABC-indsatsen er med til at skabe rammer og retning for arbejdet med mental sundhed – og med ABC genopliver vi fællesskabsbegrebet. Vi bruger simpelthen fællesskabet til at sikre sunde, stærke borgere, der kan mestre deres eget liv og det er utrolig vigtigt, siger Mads Duedahl, Sundheds- og Kulturrådmand i Aalborg Kommune.

Projektet skal løbe frem til udgangen af 2018 og gennemføres af en parnerskabskreds blandt andet bestående af Statens Institut for Folkesundhed, Psykiatrifonden, Sund By Netværket og Det Danske Spejderkorps. Udover Aalborg Kommune deltager også Odense, Slagelse, Gribskov, Læsø og Frederiksberg kommuner.

- Hvis vi vil vende den negative udvikling i danskernes mentale sundhed, er vi nødt til at gøre noget andet end det, vi plejer. Fokus for mental sundhed har hidtil primært været lagt på behandling og risikofaktorer blandt udsatte grupper. Vi ved derfor langt mere om, hvad der gør os syge end om, hvad der gør os mentalt sunde og robuste. Projektet skal pege på faktorer og handlemuligheder, der påvirker den mentale sundhed positivt, siger Vibeke Koushede fra Statens Institut for Folkesundhed.

Det er små ting, der skal til, lyder det fra Nordea Fonden - at gå en tur, være med i en madklub, at cykle med andre. Det handler om at blive en del af aktive fællesskaber.

De positive erfaringer fra Australien viser, at 20 procent af deltagerne siden projektet har ændret adfærd og engageret sig i aktiviteter, der fremmer deres trivsel. Resultaterne fra Aalborg og de fem andre deltagende kommuner skal bruges til at formulere nogle nationale anbefalinger for bedre mental sundhed.