LIGE NU:

Borgmester: Der er ikke råd til alt i budgettet for Aalborg Kommune

Magistraten i Aalborg har i dag fremlagt sit forslag til kommunens budget for næste år, og der er både investeringer og besparelser i vente, hvis det vedtages.

Et af punkterne er, at der afsættes de første 30 millioner kroner af ialt 600 millioner til medfinansiering af en tredje limfjordsforbindelse.

Der bliver afsat 30 millioner hvert år de næste 20 år. Der afsættes desuden 45 mio. kr. til at udbygge Gigantium med to nye idrætshaller, ligesom Klarup skole skal udvides for 40 millioner kroner og der bygges en ny børnehave og vuggestue i Aalborgs midtby for 21 millioner kroner. Det nye udviklingsområde Stigsborg får 26 mio. kr. til etablering af Stigsparken. Ligesom der i den kommende fire-års-periode forventes investeret 510 mio. kr. i den kommende +Bus-løsning. Kommunens andel af projektet udgør 245 mio. kr.

- Der er bestemt ikke penge til alt, der har været tale om hårde pririoteringer og omtanke, siger Aalborg Kommunes borgmester, Thomas Kastrup-Larsen (Socialdemokratiet) om budgetforslaget og tilføjer, at der er sparet op til flere af de store projekter som for eksempel Plus Bus.

Aalborg Kommune skal leve op til den aftale om omstilling og effektivisering, der i 2016 blev indgået mellem Regeringen og KL - og med det formål at skabe et økonomisk råderum forud for forhandlingerne om 2019-budgettet.

Derfor har Byrådets udvalg i foråret 2018 udarbejdet et Moderniserings- og Effektiviseringskatalog med mulige driftseffektiviseringer på 1,5 procent af serviceudgifterne svarende til 130,5 mio. kr.

Kataloget er ikke fuldt indarbejdet i budgetforslaget, og en stor del af katalogets midler er benyttet inden for de enkelte udvalgsområder til at opprioritere andre serviceområder.

Budgetforslaget fastholder de nuværende skatteudskrivningsprocenter, og der er i budgetforslaget anvendt det kendte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomstskat i 2019.

Med budgetforslagets serviceudgifter på 8.862,8 mio. kr. og bruttoanlægsudgifter på 661,3 mio. kr. overholder Aalborg Kommune den aftale, der er indgået mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2019 vedrørende service og anlæg. Serviceudgifterne er 51,2 mio. kr. under kommunens beregnede serviceramme.

Budgetforslagets samlede personalemæssige konsekvenser svarer til en reduktion på ca. 29 stillinger.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (Soc.Dem.) håber på, at det er et stort flertal i Aalborg Byråd, der er klar til at stemme for budgetforslaget.

- Det sjældent det sker, at få alle 31 med, men jeg håber på et bredt forlig som muligt, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Hovedpunkter fra budgetforslaget

 

 

 

def_thumb,50_percent

play Skyet fredag - med udsigt til weekendsol

240621 Søren Brostrøm besøger vaccinationssted i Aalborg Øst

play Brostrøm stak selv nålen i Aalborg: - Tilslutningen har været helt fantastisk

25_seconds

play Nordjysk ø skriver Danmarkshistorie: Nu har sidste beboer på Læsø fået sit 2. vaccinestik

def_thumb,50_percent

play Ny lov skal hjælpe katte og deres ejere: - Vi håber, det kan gøre en forskel

def_thumb,50_percent

play Skyet fredag - med udsigt til weekendsol

240621 Søren Brostrøm besøger vaccinationssted i Aalborg Øst

play Brostrøm stak selv nålen i Aalborg: - Tilslutningen har været helt fantastisk

Til forsiden

Til forsiden