LIGE NU:

Bredbåndspulje skal sikre lynhurtigt internet i forsamlingshuse

En pulje fra Aalborg Kommune skal gøre det muligt for forsamlingshuse i landdistrikterne at søge om tilskud til etablering af hurtigt internet.

Forsamlingshuse i Aalborg Kommunes landdistrikter kan nu søge om støtte til at komme med i den digitale Superliga.

En pulje på 1,3 millioner er afsat fra kommunens side til at sikre bredbånd i forsamlingshusene.

- Det er meget vigtigt, at vi sikrer borgernes mulighed for at være digitale. Med den nye pulje håber vi, at være et skridt nærmere en digital kommune, hvor alle borgere har lige vilkår i forhold til gode og stabile bredbåndsforbindelser tæt ved boligen, siger Mads Duedahl, rådmand for Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune, og fortsætter. 

- Det er vigtigt at forsamlingshusene teknologisk er tidssvarende, også så man kan følge med i udviklingen af nye aktiviteter. I St. Restrup forsamlingshus har man eksempelvis i øjeblikket stor succes med at lave foredragsaftener med livestreaming af naturvidenskabelige foredrag fra Aarhus Universitet, så det er vigtigt at vores lokalsamfund er med digitalt og teknologisk.

Der ligger i Aalborg Kommune i alt 27 forsamlingshuse i landdistrikter og flere af disse ligger i områder hvor det i dag ikke er muligt at få en god internetforbindelse. Hvis foreningerne i disse forsamlingshuse søger om en andel af puljen, vil de blive prioriteret over de forsamlingshuse, der har mulighed for hurtigt internet.

- Vi vil som minimum etablere en 50/50 mbits-forbindelse, forklarer Peter Pindstrup, landdistriktskonsulent i Aalborg Kommune, og han nævner også en række krav til de kommende ansøgere:

- Det er foreningen ved forsamlingshuset eller samlingsstedet der skal indhente tilbud på en etablering og det skal være foreningen der søger om støtte. Derudover er det selvfølgelig vigtigt at forbindelsen etableres så der er let adgang for byens og områdets borgere. Forsamlingshusene skal skal i øvrigt selv dække abonnementet og andre driftsomkostninger, siger Peter Pindstrup.