LIGE NU:

Danmarks smukkeste vandmølle skal kåres : Kelddal Mølle er med i landsdækkende konkurrence

For at sætte fokus på Danmarks allersidste fungerende vandmøller som vigtig kulturarv, har interesseorganisationen Historiske Huse nu nomineret 17 vandmøller fordelt over hele landet i konkurrencen “Danmarks Smukkeste Vandmølle”. En af dem Kelddal Mølle syd for Nibe.

De danske vandmøller var engang et almindeligt syn i landskabet, men i dag er der kun ca. 30 fungerende vandmøller tilbage, som kan vidne om den store historiske betydning, vandkraft har haft i landet.

For at sætte fokus på Danmarks allersidste fungerende vandmøller har organisationen Historiske Huse nu nomineret 17 vandmøller i konkurrencen ”Danmarks Smukkeste Vandmølle.”

Danskerne kan stemme på deres favorit vandmølle fra i dag og frem til den 24. november på historiskehuse.dk, hvor man også kan se en film, der præsenterer alle mølleanlæggene.

- Konkurrencen skal vise danskerne de fantastiske mølleanlæg og samtidig sætte fokus på behovet for at kommunerne passer på dem og sikrer den vandtilførsel, som er nødvendig for vandmøllernes bevaring. De meget få velfungerende vandmøller, vi har tilbage, er levende kulturarv, som fortæller et vigtigt stykke danmarkshistorie. De kan ikke genskabes, hvis først de tørrer ud og går til grunde, siger Birthe Iuel, præsident for Historiske Huse.

De danske kommunerne har igennem mange år arbejdet for at genoprette vandløb i tråd med EU’s vandrammedirektiv,  men mange steder sker det på bekostning af de gamle vandmøller, selv om vandrammedirektivet giver mulighed for at gøre undtagelser for at passe på kulturarven.

Det betyder, at vandstanden mange steder er ændret, eller vandet er ført helt eller delvist uden om fungerende vandmøller, hvorved møllehjul og bygningsdele risikerer at udtørre.

Fakta om Kelddal Mølle:

- Det er helt afgørende, at vi benytter de muligheder, der ligger i for eksempel EU's vandrammedirektiv for at gøre undtagelser af hensyn til kulturarven og sikre vandtilførslen til disse steder. Med kåringen af Danmarks Smukkeste Vandmølle håber vi at sætte fokus på alle de enestående steder, vi risikerer at miste, hvis ikke de får tilført vand, siger  Birthe Iuel.

Vandet der forsvandt

EU's vandrammedirektiv, som kommunerne igennem mange år har arbejdet for at implementere, skal bl.a. sikre, at fisk kan bevæge sig op af vandløb og yngle.

I flere tilfælde har det betydet, at man har ført vandet helt eller delvist uden om fungerende vandmøller eller ændret vandstanden, så møllerne mister vandet.

Men uden vand går møllehjulene til, ligesom udtørring kan skade de bygningsdele, der normalt står i vand. Derudover overlever møllerne kun, hvis der er frivillige og besøgende omkring dem.

Og de frivillige, som også ofte laver en stor del af vedligeholdet, mister interessen, hvis ikke møllen kan køre – i det mindste noget af tiden.

En gruppe bestående af både politikere, museumsfolk og ejere har igennem et stykke tid arbejdet sammen for at sikre denne del af vores kulturarv.

Herunder medlem af Folketinget for partiet Venstre og formand for Folketingets Kulturudvalg, Bertel Haarder. Og konkurrencen om Danmarks Smukkeste Vandmølle er ifølge ham en god måde at oplyse om den uerstattelige kulturarv, som vandmøllerne repræsenterer:

- Vandmøllerne er vores ældste industriarv og afgørende for forståelsen af vores historie. Der er mange ildsjæle, der arbejder på at passe på de sidste vandmøller i Danmark. Men det er samtidigt helt afgørende, at man ude i kommunerne er opmærksom på at sikre vand til de meget få fungerende møller, som vi er så heldige stadig at have tilbage, siger Bertel Haarder.

17 møller konkurrerer om titlen

Seks eksperter har udvalgt de 17 møller, der konkurrerer om titlen som Danmarks Smukkeste Vandmølle. Der er lagt vægt på møllernes tilstand, dvs. hvor meget er bevaret af den oprindelige struktur, og hvor velholdt er mølleanlægget, samt i hvilken grad omgivelser og landskab understøtter kulturarvsværdierne. Kandidaterne til titlen som Danmarks Smukkeste Vandmølle er vidt forskellige og dækker både kornmøller, hammermøller, papmøller og flere andre typer af møller.

Vinderen af konkurrencen offentliggøres d. 25. november 2019. Konkurrencen er støttet af Realdania og Brebølfonden.

 

De nominerede kandidater er: