Foto: TV2 Nord

Dine toiletbesøg er CO2-neutrale frem til 2020

Aalborg Kloak og Aalborg Portland forlænger aftalen om spildevandsslam, så det frem til slutningen af 2019 bliver miljøvenligt del af cementproduktionen.

Bor du i Aalborg eller Rebild kommuner, kan du også de næste to år roligt trække ud i toilettet, uanset hvad du måtte have lavet der.

Aalborg Kloak A/S og Aalborg Portland har nemlig netop forlænget den aftale, der siden januar 2012 har sikret, at spildevandets slam kan genanvendes. Aftalen løber nu frem til udgangen af 2019.

Kort fortalt bliver spildevandsslam og kloakaffald transporteret videre til Aalborg Portland, som forvandler det tørrede slam til granulat, som virksomheden så kan bruge som CO2-neutralt biobrændsel i sin cementproduktion. Samtidig bliver den del af slammet, som ikke kan ikke brændes, brugt som råmateriale i cementet, så der ikke bliver noget tilbage at skrotte senere.

- Vi har siden 2012 haft et rigtig godt samarbejde med Aalborg Portland, og vi ser frem til at fortsætte parløbet i de kommende år til glæde for både os, Portland og for miljøet. Kendskabet til biobrændsel er steget markant over de seneste år, og vi glæder os over, sammen med Aalborg Portland, at kunne bidrage til at begrænse udledningen af CO2, siger Bo Laden, direktør i Aalborg Kloak.

Det tørrede spildevandsslam har samme brændværdi som halm eller træ, men er i sig selv CO2-neutralt og dermed meget attraktivt. Derfor var flere interesserede i at overtage aftalen, men Aalborg Portland bød ind med den bedste pris og fik altså aftalen igen.