"Dobbelt op på lykken" - Modstandere af Egholmlinjen jubler efter mødet med EU

Kampen om en tredje Limfjordsforbindelse over Egholm er langt fra slut endnu.

Selvom et flertal i Folketinget er for en ny motorvejsforbindelse, så har foreningen Egholms Venners besøg i Bruxelles hos Europa-Parlamentet tirsdag eftermiddag, endnu engang givet dem noget at juble over.

- Det er gået bedre end forventet, siger en glad Louise Faber, som er advokat for Egholms Venner, da TV2 Nord fanger hende efter mødet.

Tirsdag satte en delegation fra foreningen sig ned overfor parlamentets PETI-udvalg - populært kaldet EU's borger-klageudvalg. Håbet var, at udvalget ville holde sagen åben, men delegationen kunne gå derfra med et endnu større smil på læben. 

- Der skete faktisk det, at EU-Kommissionen også gik ind i sagen, og også vil arbejde videre med den. Det var dobbelt op på lykken herfra. 

Det betyder nu, at klagen bliver taget videre. Kommissionen har tre måneder til at behandle klagen.

Politisk opbakning

Ifølge delegationen fra Egholms Venner vil det være umuligt at gennemføre en tredje Limfjordsforbindelse over Egholm, hvis kommissionen er enig i, at hele Egholm samt Limfjorden rundt om, er beskyttet af Natura 2000. 

Til stede var der, udover delegationen, en repræsentant for EU-kommissionen og danske Margrethe Auken fra SF, som er medlem af Europa-Parlamentet. 

Den danske politiker bakker foreningens holdninger op, og er nu klar til at se sagen gå videre. 

- Det tydelige er, at vi skal have præciseret, hvor meget Natura 2000, der reelt er med her. Hvor meget er der faktisk for knortegæs for eksempel. Har de det her område som deres hovedområde, med ålegræs og så videre. For så er det en alvorlig sag, lyder det fra politikeren. 

Men fra regeringens side affejer man alt snak om at være på kant med EU-regler, eller at Natura 2000-bestemmelserne kan komme i vejen for en den tredje limfjordsforbindelse.

– Vi bryder ikke med habitatsdirektivet. Der er også en almen forståelse blandt styrelser - og også Miljøstyrelsen - at der ikke er problemer med EU-retten, sagde transportminister Thomas Danielsen (V) blandt andet på et samråd i sidste uge.

Brud med lovgivning

Lige nu er kun en tredjedel af Egholm erklæret for Natura 2000 område. Men Egholms Venner, mener hele øen plus omliggende vand længe har levet op til EU's krav. Derfor burde de danske myndigheder også have inkluderet hele Egholm for længst. 

Men at limfjordsforbindelsen bryder med EU-lovgivningen, mener Margrethe Auken ikke er første gang. 

- Danmark har problemer med at overholde de her naturbeskyttelsesdirektiver. Især habitatdirektivet, som det hedder. Og det lød som om, at kommissionen faktisk var indstillet på det. 


Tilbage efter besøget står Egholms Venner nu og skal finde yderligere dokumentation frem. Dokumentation, som kan vise, at området udenfor Natura 2000faktisk er et af de væsentlige områder, hvor blandt andet en stor bestand af trækfugle kommer til Egholm. 

- Nu bliver der en skriftveksling, og det er rigtig godt, så kan sagen blive belyst, slutter Louise Faber. 
Seneste nyt

fra Nordjylland