Nu er tallene gjort op: Mange hundrede høringssvar om Egholm-forbindelse

Fristen for at kommentere milliard-projektet er nu udløbet.

Der er - igen - mange, der har givet deres besyv med i en offentlig høring om en ny Limfjordsforbindelse ved Aalborg.

I december sendte Vejdirektoratet en opdateret miljøkonsekvens-vurdering for en Egholm-forbindelse i høring. Samtidig sendte Transportministeriet et udkast til lovforslag i høring.

Fristen for at ytre sig udløb i torsdags. Vejdirektoratet har registreret 1370 svar i forhold til miljøkonsekvens-vurderingen, mens ministeriet har modtaget 1745 høringssvar om lovforslaget.

De to instanser skal nu udarbejde hver sit høringsnotat, der dels opsummerer kommentarerne fra enkeltpersoner og organisationer, dels kommenterer dem og gør rede for, om de indkomne svar fører til, at noget laves om.

'Et kæmpetal'

I Vejdirektoratet kalder projektleder Niels Fejer Christiansen de 1370 høringssvar for “et kæmpetal og mange flere, end vi plejer at se ved andre vejanlæg”. Da en VVM-redegørelse for projektet i 2021 var i høring, blev der med cirka 7800 høringssvar sat ny dansk rekord. Dengang førte kritik af mangler ved VVM-redegørelsen til, at den ny miljøkonsekvens-vurdering, som netop har været i høring, blev sat i værk.

Høringssvarene til Vejdirektoratet er blevet offentliggjort løbende og kan læses på direktoratets hjemmeside. Svarene, der er afleveret til Transportministeriet, bliver derimod først offentliggjort, når ministeriet har skrevet sit høringsnotat og oversendt det til Folketinget.

Det er fortsat hensigten, at lovforslaget skal fremsættes i Folketinget inden udgangen af februar.

- Vi giver den gas for at få det hele registreret og kommenteret inden for tidsplanen, siger Niels Fejer Christiansen.

Transportminister Thomas Danielsen (V) pointerer i en skriftlig kommentar, at der også under udvalgsbehandlingen i Folketinget bliver mulighed for, at politikerne kan stille uddybende spørgsmål.


Seneste nyt

fra Nordjylland