LIGE NU:

Elevatorer på Skørping og Svenstrup stationer udskiftes

Fra april til september udskifter Banedanmark samtlige elevatorer på Skørping og Svenstrup stationer efter længere perioder med ustabil drift.

Elevatorerne på Svenstrup og Skørping stationer har voldt togpassagererne mange kvaler, men nu er det snart slut. Banedanmark har tidligere bekendtgjort, at man vil udskifte elevatorerne, og nu er de klar med en tidsplan for udskiftningen.

På TV2 Nord har vi tidligere fortalt, hvordan passagerer mødte op til elevatorere, der var ude af drift i ugevis, og den ustabile drift får altså nu Banedanmark til at udskifte elevatorerne på begge stationer.

- Vi vurderer, at fejlhyppigheden på elevatorerne er alt for høj. Det ville kræve en ekstraordinær stor vedligeholdelsesindsats at holde elevatorerne i tilfredsstillende drift. Derfor har vi valgt at udskifte samtlige elevatorer på de to stationer, så driftsstabiliteten fremover kommer op på et tilfredsstillende niveau til gavn for brugerne, siger områdechef i Banedanmark, Randi Skogstad.

Imens elevatorerne bliver udskiftet vil de være ude af drift i fire til seks uger. Udskiftningen af elevatorerne er planlagt forskudt af hinanden, så den overordnede drift af elevatorerne i videst muligt omfang opretholdes undervejs. Det skal minimere generne for brugerne, der har været hårdt prøvede.

Siden etableringen af elevatorerne i 2015 har der nemlig været udfordringer med en stabil drift af elevatorerne. Det har løbende været forsøgt udbedret, men ikke så driften kom op på et tilfredsstillende niveau for brugerne.
 
- Jeg vil gerne rette henvendelse til brugerne, og beklage den utilfredsstillende drift, der har været på elevatorerne på begge stationer, siger Randi Skogstad.

For at sikre gode arbejdsforhold for montørerne, skal elevatorskakterne først forlænges. Det kommer til at ske i dagene 19. og 20. april, hvor samtlige elevatorer på de to stationer vil være lukket hele dagen.

Selve udskiftningen af elevatorerne starter på Skørping station i løbet af april, og den sidste elevator vil være skiftet i september.

På Svenstrup station bliver begge elevatorer udskiftet fra midten af maj til slutningen af juni og vil være ude af drift i hele perioden.

Mens arbejdet står på, vil der løbende være information på de to stationer.