Elge ankommer til Lille Vildmose

Foto: Lars Malmborg

Det er intet mindre end danmarkshistorie, der skrives, når fem svenske elgkalve bliver sat ud i Lille Vildmose torsdag morgen. Til foråret vil naturelskere kunne se elgene bevæge sig rundt i Vildmosen - nøjagtigt som de gjorde det for 5000 år siden.

Torsdag morgen ankommer fem elgkalve til Lille Vildmose. Dyrene kommer fra to svenske elgparker, og skal nu vænne sig til livet i den nordjyske mose.

Det er et lille stykke Danmarkshistorie, der skrives, når elgene igen kan ses i den danske natur.

-Vi er meget stolte over at være med til at skabe rammerne for, at Lille Vildmose bliver det første sted i Danmark, hvor elge kommer til at indgå som en naturlig del af det særlige økologiske system, som en højmose er, siger rådmand for By- og Landskabsforvaltningen, Hans Henrik Henriksen.

Elgkalvene begynder deres ophold i Lille Vildmose med at være i karantæne vinteren over, så man sikrer, at de får en vild og naturlig sky adfærd. På trods af at elge er hårdføre dyr, som er vant til svenske vintre, så er naturen hård ved kalvene i deres første leveår.

-Vi vil gerne tilvænne dem til Lille Vildmose, så tidligt som muligt og i en fase af deres liv, hvor de fra naturens hånd er bedst modtagelige for nye indtryk, herunder også flytningen, men det kan ikke udelukkes, at en-to kalve ikke klarer de næste fire måneder, men det vil vi selvsagt arbejde hårdt for ikke sker, siger Skov- og Landskabsingeniør i Aalborg Kommune Jens Vinge.

De fem elge vil danne udgangspunktet for den elgbestand, der i fremtiden skal indgå i Lille Vildmoses økosystem. Elgene får til foråret selskab af en bestand af krondyr, som også er store planteædende pattedyr. I modsætning til krondyr æder elgene hovedsagelig træer og buske, som er en trussel for genopretningen af højmosen. Til foråret udsættes op mod 50 krondyr til den nuværende rådyrbestand i området.

Det bliver sandsynligvis i foråret 2016, at elgene vil blive lukket ud i Lille Vildmose, hvorefter alle har mulighed for at se og opleve dyrene. Her kommer elgene til at gå i et 21 km2 stort område. Senere vil yderligere op til syv elge blive sat ud og indgå i Lille Vildmoses nye bestand af store planteædere.

Det er et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Aage V. Jensen Naturfond som sikrer, at naturelskere til foråret kan se de imponerende dyr bevæge sig rundt i Danmarks største fredede landområde - nøjagtigt som de gjorde for 5.000 år siden.

-Vi glæder os til at kunne vise publikum dyrene i naturlige omgivelser, men vi må væbne os med tålmodighed lidt endnu, før vi slipper naturelskere løs i elgenes del af Vildmosen. Elgene har brug for fred og ro for at akklimatisere sig til den danske natur. De æder meget lidt i vinterhalvåret og tager erfaringsvis ikke på i vægt, før der igen kommer god vækst i træer og buske til foråret, siger Anders skov, direktør for Aage V. Jensen Naturfond.

-Når vi genindfører elgene i Lille Vildmose, så har målet været klart fra starten. Vi vil genskabe en højmose, som suppleret med elgene og de andre dyr, som allerede er i Lille Vildmose: kongeørne, havørne, traner, vildsvin, kronhjorte og mange andre mindre dyr, vil genfinde sin naturlige balance og dynamik. Elgene vil - 100 pct. på naturens egne præmisser - indgå i højmosens naturlige dynamik, og på den måde vil vi være tro mod målet om, at dette stykke natur - Nordeuropas største højmose - skal kunne passe sig selv, slutter Direktør i Aage V. Jensen Naturfond Anders Skov.

Fakta om Lille Vildmose


  • Beliggende i Østhimmerland, Syd for Limfjorden nær Kattegat-kysten.
  • Fortrinsvis i Aalborg Kommune, mindre del i Mariagerfjord og Rebild Kommuner.
  • Rummer Nordvest Europas største tilbageværende lavlands højmose, som omfatter mere end halvdelen af det totale højmoseareal i Danmark

Forsiden lige nu