Nibe Elforsyning bliver fra årsskiftet overtaget af Eniig.

Eniig køber Nibe Elforsyning

En ekstraordinær generalforsamling har netop sagt ja til, at Eniig køber Nibe Elforsyning fra årsskiftet.

Allerede fra årsskiftet skifter Nibe Elforsynings kunder udbyder. Energiselskabet Eniig overtager net- og elhandelsaktiviteterne. 

Et stigende administrativt pres har imidlertid ført til en erkendelse af, at rentabiliteten ikke længere er fornuftig, hvorfor man i Nibe besluttede at tage dialogen om fremtiden med Eniig, skriver selskaberne i en pressemeddelelse. 

- Hensynet til kunderne har været en væsentlig årsag til, at vi tog kontakt til Eniig, forklarer bestyrelsesformand i Nibe Elforsyning, Frederik Vedel Møller.

- Det har været nærliggende at lede efter en løsning, som varetager vores andelshaveres interesser bedst muligt. Med alle de restriktioner, som Energitilsynet til stadighed pålægger elselskaberne, er det vanskeligt at drive en rentabel elforsyning. Derfor tog vi kontakt til Eniig, og vi blev hurtigt enige om, at et samarbejde giver rigtig god mening. I særdeleshed for vores kunder, understreger bestyrelsesformanden.

Aftalen mellem Eniig og Nibe Elforsyning omfatter både net- og elhandelsaktiviteter. Nibe Elforsynings 2.400 andelshavere optages som andelshavere i Eniig a.m.b.a. Elnetaktiviteterne overtages af N1 A/S (Eniigs netselskab), og Eniig Energi A/S (Eniigs elhandelsselskab) overtager de omkring 2.200 elhandelskunder.

I forbindelse med Eniigs overtagelse af Nibe Elforsyning oprettes en almennyttig fond på 4,3 millioner kroner, som skal yde støtte til aktiviteter i Nibes lokalområde.

Aftalen mellem Eniig og Nibe Elforsyning får virkning fra den 1. januar 2018.