LIGE NU:

Fagforbund i åbent brev: Ansatte i Aalborg Kommune snydt for mindst 26 millioner kroner

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune erkender, at medarbejdere igennem mere end 10 år ikke har fået den løn, de var berettiget til ifølge en lokal lønaftale.

I mere end 10 år har ansatte i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune ikke fået det i løn, de ellers havde forhandlet sig frem til. Det erkender forvaltningen over for 15 fagforbund, skriver HK Nordjylland i et åbent brev til byrådet i Aalborg Kommune.

I det åbne brev skriver fagforbundene, at ledelsen i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har anerkendt, at forvaltningens medarbejdere er underbetalte sammenlignet med de ansatte i andre dele af Aalborg Kommune og sammenlignet med andre kommuner.

quote Vi har forsøgt at granske tallene, og jeg tvivler på, at 26 millioner er nok. Jeg tror, beløbet er meget større.

Katharina Hauge Antonsen, formand for HK Kommunal Nordjylland

- Vi har ikke lavet beregninger på, hvad det enkelte medlem konkret har mistet af lønkroner, fordi vi i første omgang har holdt det på et overordnet niveau for at finde ud af, hvor meget de ansatte i forvaltningen samlet er gået glip af, siger Katharina Hauge Antonsen, der er formand for HK Kommunal Nordjylland.

De ansatte har ikke fået udmøntet en lokal lokalaftale, og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen skønner selv, at det handler om 26 millioner kroner, forvaltningens ansatte ikke har fået udbetalt.

- Vi har forsøgt at granske tallene, og jeg tvivler på, at 26 millioner er nok. Jeg tror, beløbet er meget større, siger Katharina Hauge Antonsen.

 
 
Foto: Anders Hestbek

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fortæller, at der er blevet udmøntet lokalløn i forvaltningen, men at pengene i højere grad er blevet brugt på at ansatte flere medarbejdere, frem for at øge de enkelte medarbejderes løn.

- Vi har prioriteret at have flere hænder i stedet for at udbetale så meget i lokalløn til den enkelte, siger Arne Lund Kristensen, der er direktør i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune.

Kritiserer genopretningsplan

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har ifølge det åbne brev fremlagt en genopretningsplan, hvor de lægger op til at finde pengene til at betale de ansatte den løn, de har været berettiget til, men ikke har fået, ved at skære 62 fuldtidsstillinger væk over de næste fem år.

quote Medarbejderne har rejst en kritik. Den har vi lyttet til, og nu har vi lagt en plan frem for, hvordan vi vil løse problemstillingen.

Arne Lund Kristensen, direktør i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune

- 26 millioner er et stort beløb, men det svarer til godt en procent af vores samlede lønbudget. Vi har lavet en plan over fem år for ikke at skulle lave alt for dramatiske omstillinger og afskedigelser. Vi tror på, at vi kan løse problemet ved at ændre arbejdsgange og ved naturlig afgang fra medarbejdere, siger Arne Lund Kristensen.

Derudover vil forvaltningen lave videomoduler til lederne om lokal løndannelse.

- Jeg synes ikke, at det er en løsning, vi overhovedet kan acceptere. Det vil blive vores medlemmer, der kommer til at betale, fordi stillinger bliver nedlagt, siger Katharina Hauge Antonsen.

"Forvaltningsledelsen har skabt problemet med et utilstrækkeligt økonomisk råderum til de enkelte ledere, og vi har derfor en forventning om, at forvaltningsledelsen selv sikrer økonomi til genopretningen, gerne med politisk hjælp," skriver de 15 fagforbund i det åbne brev til byrådet i Aalborg Kommune.

"Vi ønsker derfor med dette åbne brev at gøre alle politikere i Aalborg Kommune opmærksomme på, hvordan kommunens værdier om tillid, ansvarlighed og ordentlighed forvaltes over for kommunens egne ansatte i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen," lyder det til sidst i brevet.

- Medarbejderne har rejst en kritik. Den har vi lyttet til, og nu har vi lagt en plan frem for, hvordan vi vil løse problemstillingen, siger Arne Lund Kristensen.