Seneste nyt

fra Nordjylland

Fartgrænsen sættes ned i flere byer

Kørsel med 50 kilometer i timen er tilsyneladende for meget. I hvert fald i tre nordjyske byer.

For her har Aalborg Kommune nemlig valgt at sænke fartgrænsen fra 50 kilometer i timen til 40. Det gælder byerne Lillevorde, Fjellerad og Gunderup.

- Jeg er glad for, at vi nu kan efterkomme mange lokale borgeres ønske og sænke farten i de tre udvalgte landsbyer, så vejene bliver tryggere og sikrere at færdes på - for alle trafikanter. Jeg håber, det giver flere lyst til at vælge cykle til de korte ture i stedet for at tage bilen, siger rådmand i By og Land, Jan Nymark Rose Thaysen (V).

Aalborg Kommune er en del af Vejdirektoratets forsøgsordning, som giver kommunerne mulighed for at indføre en hastighedsgrænse på 40 kilometer i timen i byer.

Beslutningen om at sænke hastighedsgræsen i de tre byer er taget på baggrund af adskillige borgerhenvendelser samt input fra de lokale samråd, der er udpeget af de tre oplandsbyer. 

Desuden har Nordjyllands Politi været inde over beslutningen. Øget trafiksikkerhed er dog ikke det eneste formål med at lette foden lidt fra speederen.

- Når vi sænker hastigheden, får vi ligeledes reduceret støjgenerne og ikke mindst rystelserne fra den tunge trafik, og dermed skaber vi et bedre miljø i områderne, siger rådmanden.

Foruden fartnedsættelsen laves der en ekstra fartdæmpning i byerne, ligesom der justeres på afstribning og skiltning. 

Ved alle indfaldsveje opsættes der en zonetavle, der viser hastighedsgrænsen på 40 km/t, som så gælder, indtil man igen kører ud af zonen. Der er altså ikke tavler på alle veje inden for zonen.

Fakta om forsøget i de tre landsbyer

Lillevorde:

• Der er i forvejen fartdæmpning i Lillevorde

• Der anlægges yderligere en hævet flade midt i byen

Fjellerad:

• Der er i forvejen fartdæmpning i Fjellerad

• Der anlægges yderligere et bump på Vaarstvej tæt på Hadsund Landevej for at tydeliggøre fartgrænsen

• Den eksisterende zone med 30 km/t omkring skolen og hallen fastholdes

Gunderup:

• Der er i forvejen fartdæmpning i Gunderup

• Der anlægges yderligere to bump, ét i hver ende af Gunderupvej