Plusbus. Foto: Aalborg Kommune

Første spadestik på torsdag: Arkil vinder første anlægsetape på den nye Plusbusrute i Aalborg

Snart lyder startskuddet til etableringen af den nye Plusbusrute i Aalborg. Anlægsarbejdet indebærer større omlægning af kørebane og fortov på en 12 kilometer lang strækning. Et arbejde Arkil nu har vundet første etape af.

København har metroen, Aarhus har letbanen og inden længe får Aalborg Plusbus (også kendt som BRT), som fra 2023 skal køre fra Væddeløbsbanen gennem midtbyen til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Det store anlægsprojekt løber over en periode på fire år, hvor der anlægges knap 12 kilometer busspor og 22 stationer tværs gennem byen. Bustracéet er opdelt i 14 anlægsetaper og derudover kommer omdannelsen af 10 stationsforpladser.

Allerede fra i dag mandag laves de indledende forberedelser til anlægsarbejdet på Skydebanevej, som bliver den første anlægsetape, der skydes i gang på Plusbus projektet. 

-  Vi glæder os meget til samarbejdet med Arkil, som får en vigtig rolle i forhold til at gennemføre anlægsarbejderne i tæt dialog med borgerne. De har den rigtige erfaring til at løfte en opgave i den størrelsesorden og god forståelse for, at arbejdet skal foregå i en stor by, som samtidig skal fungere, fortæller Helle Bøhl-Møller, projektchef for BRT sekretariatet i Aalborg Kommune. 

Arkil er, sammen med i alt seks entreprenører, prækvalificeret til at byde på an-lægsarbejdet og har nu vundet den allerførste etape af anlægsarbejdet.

- Projektet indebærer en ombygning af tværprofilet af vejen. Fortovet skal gøres smallere, så der kan etableres cykelsti i begge sider af vejen, og der etableres en overkørbar midterrabat med brosten. Herudover kommer skilte, afvandingsarbejde, brolægning og plantebede, fortæller Arkils afdelingschef i Aalborg, René Hald, om Arkils andel af anlægsprojektet, der i første etape indebærer en vejstrækning på 550 meter.

- Det bliver spændende at være med til at løfte et højt profileret projekt som dette, der skal være med til at binde Aalborg bedre sammen. Det har stor betydning for Aalborg, og samtidig får vi nu de første erfaringer med anlægsarbejdet på strækningen, siger René Hald. 

Den 4. april tages det første spadestik i det store anlægsprojekt.

 

Fakta om Aalborgs Kommende Plusbus

  • Plusbus får 22 stationer fra Væddeløbsbanen i vest til Nyt Aalborg Universitetshospital i øst. 
  • Plusbus har sin egen kørebane og har altid prioritet i vejkryds, så hele ruten tager kun ca. 30 minutter at køre.
  • Plusbusserne har plads til mellem 150-200 personer.
  • Der er ca. 7,5 minutter mellem busserne.
  • Plusbusserne er op til 25 meter lange.
  • Plusbussen er en miljøvenlig transportform.

Plusbus-forbindelsen forventes at åbne i 2023