Gruppe terroriserer toiletter: Kommune raser efter klam weekend

Der er et stort omfang af problemer og hærværk fra en gruppe gæster, der benytter fjordparken, melder Aalborg Kommune.

Øldåser, pis på gulvet og lort langt op ad kummen.

Det var ikke et rart syn, der mødte badegæster på de offentlige toiletter ved Vestre Fjordpark i weekenden, hvor pinsesolen fik nordjyder i massevis til at strømme ud i naturen.

I stedet blev de mødt af toiletter, som nok kun de mest trængende ville benytte i den ulækre forfatning, de stod i.

Hos Aalborg Kommune vedkender man sig problemet med de klamme toiletter.

Omfattende problemer

Her lyder det i et skriftligt svar fra Lene Larsen, Skov- og Landskabsingeniør ved Aalborg Kommune, at det desværre langt fra er et enestående tilfælde. 

"Vi oplever stort omfang af hærværk i Fjordparken og skifter både toiletkummer og andet inventar mange gange i løbet af sæsonen. Især toiletpapirholdere og madame-poseholderne bliver smadret og rykket ud af væggen. På varme dage er der hærværk på toiletterne dagligt", skriver hun.

Og det gælder ikke kun toiletterne, understreger Lene Larsen:

"Det er ikke kun toiletterne der udøves hærværk på, vi har også fået brændt vores molokker af (store affaldsbeholdere). I det hele taget er der enkelte brugere i Vestre Fjordpark, der udøver en adfærd, der er til gene for utroligt mange brugere".

Men er rengøringsstandarden høj nok på de offentlige toiletter ved parken? 

"Under normale omstændigheder ja. Men den sidste uge er vi ramt af et sammenfald af ekstremt godt vejr og sygdom ved både det faste personale og det personale, der normalt dækker det faste personale ind ved sygdom. (Altså både fast personale og vikar).Vi er derfor ved at finde en ny løsning på personalesituationen". 

Derfor lyder der også en beklagelse fra kommunens side over den gruppe, der ødelægger det for det store flertal:

"Det er en formodentligt lille gruppe, der ødelægger brugen af området for rigtigt mange, og påfører kommunen mange udgifter", slutter Lene Larsen.

  Seneste nyt

fra Nordjylland