Foto: Anders Ekstöm

Himmerland Boligforening sætter huslejen ned

Himmerland Boligforening er i gang med at optimere driften. Det betyder, at beboerne i 18 afdelinger per 1. juni har fået nedsat deres husleje.

I slutningen af 2015 gik Himmerland Boligforening i gang med at optimere deres drift. Målet var, at boligforeningen skulle blive bedre til at planlægge, købe ind og anvende eksterne og egne ressourcer. Det er nu lykkedes, og derfor er huslejen blevet billigere for beboerne i 18 af Himmerland Boligforenings afdelinger per 1. juni 2016.

- Målet er at spare en betragtelig del af vores samlede driftsomkostninger. Det skal vi opnå dels for at gøre bedre brug af de midler, vi har til rådighed, dels med den klare hensigt at kunne nedsætte den husleje, som vores beboere betaler, siger Ole Nielsen, direktør for Himmerland Boligforening.

I mange afdelinger er huslejen blevet nedsat med et par procenter, men i nogle afdelinger har man været så god til at bruge ressourcerne bedre, at beboernes husleje falder med seks procent. I alt betyder det, at beboerne i de 18 afdelinger til sammen skal betale tre millioner kroner mindre i husleje i løbet af et år.

Der vil ikke komme nogen nedsættelse af huslejen for afdelinger, hvor der enten snart skal renoveres, eller hvor renoveringen er i gang.