LIGE NU:

Hjælp på vej i kampen mod måger

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil genindføre jagttid på sølvmåge. Det skal blandt andet mindske problemet med støjende måger i byer.

Mange kystbyer som Aarhus, Aalborg og Odense har problemer med støj fra sølvmåger. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har besluttet at genindføre jagttid på sølvmåge fra september til januar.

Bestanden af sølvmåger er stigende. I 2010 ynglede der omkring 86.000 par i Danmark og ved den seneste opgørelse i 2015 var bestanden oppe på 100.000 par.

Genindførelse af en generel jagttid på sølvmåger vil begrænse mågebestanden, og målet er blandt andet at mindske omfanget af skader. Samtidig fortrænger sølvmåger flere steder i naturen mindre almindelige fuglearter som terner fra holme og småøer. 

- I mange byer er man generet af støj og mågeklatter. I de senere år er der kommet flere og flere sølvmåger. Derfor giver det god mening, at vi genindfører jagttiden. Ved at give jægere mulighed for igen at skyde sølvmågerne i områder uden for byer, vil det forhåbentlig også føre til mindre støj inde i byerne, siger Esben Lunde Larsen.

I Aalborg bliver mågebestanden i dag reguleret for at mindske de gener, mågerne giver i den centrale del af byen. Det sker dog efter dispensationer og kommunen har altså ikke en permanent tilladelse til at skyde mågerne.

Miljø- og fødevareministeren vil samtidig give jægerne lov til at skyde grågæs i august måned. Tidligere begyndte jagten på grågæs først i september. 

Bestanden af grågæs er siden midten af 1990’erne vokset med flere hundrede procent. De mange grågæs giver landbruget voksende problemer med markskader.

- Grågæssene er gået stærkt frem, og derfor lægger vi op til, at jægerne får mulighed for mere jagt. Samtidig får vi håndteret et voksende problem med markskader forårsaget af grågæs, siger jagtordfører Thomas Danielsen (V).

Augustjagten på grågæs kommer kun til at ske på landbrugsarealer og i en afstand af 300 meter fra større søer og kyst. Dermed forstyrrer jagten ikke fugle, der yngler sent og trækkende og rastende vandfugle.

Den nye jagttid for grågæs vil være en del af en samlet revision af bekendtgørelsen om jagttider, som efter planen skal træde i kraft til sommer. Ændringen af bekendtgørelsen sker som følge af en indstilling fra Vildtforvaltningsrådet.

I løbet af vinteren vil et udkast til bekendtgørelse om jagttider blive sendt i høring. Bekendtgørelsen vil indeholde jagttider for i alt 55 arter, og i alt 13 dyrearter får ny jagttid.

40_percent

play Biskop vil ikke aflyse gudstjenester: Nu holder menighedsråd sig væk

Line Vanggaard Pedersen, brønderslev, byrådsmedlem

play Line blev løsgænger efter kommentarer fra parti-kollegaer: - Jeg kan sagtens være enlig mor og politiker på samme tid

grøndlandske elever, efterskoleelever

gallery Strandede grønlandske efterskoleelever samlet på Mors: - De er lidt på den

PH 150121 Mangler mælk til for tidligt-fødte Still

play Hospital mangler mælk til for tidligt fødte: - Det gør en verden til forskel

40_percent

play Biskop vil ikke aflyse gudstjenester: Nu holder menighedsråd sig væk

Line Vanggaard Pedersen, brønderslev, byrådsmedlem

play Line blev løsgænger efter kommentarer fra parti-kollegaer: - Jeg kan sagtens være enlig mor og politiker på samme tid

grøndlandske elever, efterskoleelever

gallery Strandede grønlandske efterskoleelever samlet på Mors: - De er lidt på den

Til forsiden

Til forsiden