02:48

Det vil gå ud over børnene hvis Aalborg Kommune vælger at ændre kommunens model, så det er skolerne der skal betale for specialtilbud til elever. Det mener over 200 forældre som er gået sammen for at få kommunen til at ombestemme sig. Video: Ivan Hansen

Foto: Ivan Hansen

1 af 2

Inklusion eller ej? Forældre frygter børn kommer i klemme

Skoleudvalget i Aalborg Kommune skal tage stilling til, om skoler selv skal betale for specialundervisning. Det bekymrer et stort antal forældre

Marlene Qvist Simoni står i spidsen for en facebookgruppe med 250 bekymrede forældre fra Aalborg.

- Vores bekymring er i allerhøjeste grad, at vores børn kommer i klemme og bliver taget som økonomiske gidsler, hvor det er skolens økonomi, der beslutter, om et barn kan få et specialtilbud eller ej, siger Marlene Qvist Simoni, som selv er mor til to børn med ADHD.

Hvis en ny visitationsmodel bliver vedtaget tirsdag i Skoleudvalget i Aalborg Kommune, vil det betyde, at det er skolerne selv, der skal betale for specialundervisningen. I dag er det Skoleforvaltningen som administrerer pengene.

I oplægget til den nye model står der, at specialtilbud til et barn uden for den almindelige skole koster 318.000 kroner om året.

- Overordnet set er vores betragtning, at der er for få midler til at drive specialundervisning i Aalborg i dag, siger Carsten Søndergaard, formand for Skolelederforeningen i Aalborg.

Skolerne vil få tildelt ca. 244 millioner kroner til deling til at dække udgifterne til specialundervisning, men i dag bliver der brugt mere end det.

- Dilemmaet kan være, at man hjemtager et barn for at prøve ting af på egen skole. Det kan være et barn, der kommer hjem til en stor klasse, hvor det kan være svært at inkludere barnet i. På den måde bliver det en udfordring, og ikke bare for det enkelte barn, der kommer tilbage, men også for de andre børn i klassen, siger Carsten Søndergaard.

I følge Tina French Nielsen (V), som er rådmand for Skoleforvaltningen, så er den nye model et forsøg på at sænke antallet af børn, som går i specialklasser.

-  Vi kan se, at der sker et skred i øjeblikket. Der er rigtig mange børn, der kommer i specialklasser og specialskoler og det bekymrer os, siger Tina French Nielsen (V).

Hun er ikke nervøs for, at skolelederne vil vægte økonomi over børnenes tarv, som bekymrer forældrene.

- Jeg synes, at vi har dygtige skoleledere, som forholder sig til den enkelte opgave. Vi har en opgave sammen i at få det her løst. Vi har selvfølgelig øje på, hvad der er børnenes tarv, men vi har også interesse i at lave en model, hvor skolerne har ansvar for den enkelte elev, siger Tina French Nielsen (V).

Tirsdag klokken 8.30 er der møde i Skoleudvalget i Aalborg Kommune. Her skal der tages stilling til, om den nye visitationsmodel skal blive en realitet.