SENESTE NYT:

Investering til 40 millioner kroner: Aalborg får ny bred cykelsti fra bymidten til universitetet

Mere plads, færre stop og bedre service til cyklisterne. Det er målet, når Aalborg Kommune i løbet af de kommende tre år opgraderer ruten mellem Nytorv og Aalborg Universitet til en såkaldt supercykelsti.

Aalborg Kommune er klar til at give cyklisterne bedre forhold, når man nu tager fat på de første etaper af en ny såkaldt supercykelsti. 

I første omgang rettes den eksisterende rute fra Hadsundvej til Bertil Ohlins Vej rettes ud, udvides og i det hele taget bliver mere cykelvenlig. Ligeledes kommer der brede cykelstier langs Bertil Ohlins Vej, der indrettes til Plusbussen og altså også til supercykelsti.

Senere på året kommer turen til Hadsundvej ind gennem Vejgaard og frem til Humlebakken, hvor der også skal skabes bedre plads og mere sikre forhold for cyklisterne.

- Ruten mellem Nytorv og Universitetet er en af vores allermest benyttede pendlerkorridorer for cyklister og kollektiv trafik. Derfor er det vigtigt, at vi gør noget ekstra, som gør det attraktivt at være cyklist. En supercykelsti betyder, at vi skaber mere plads til cyklisterne i bybilledet, og det fører forhåbentlig til, at endnu flere vælger at tage cyklen, siger rådmand i By- og Landskabsforvaltningen, Hans Henrik Henriksen. 

En supercykelsti defineres som en cykelrute, hvor der er taget særlige hensyn for at sikre god komfort, ekstra plads og fremkommelighed for cyklisterne. Det betyder f.eks., at enkeltrettede stier som hovedregel er 2,5 m brede, der er fokus på at sikre så få stop som muligt, og der er ekstra servicefaciliteter langs ruten. Supercykelstierne skal desuden øge trygheden for pendlerne og sikre gode forhold, der mindsker risikoen for ulykker på cykelstierne.

Projektet løber op i næsten 40 mio. kr. hvoraf en tredjedel af pengene kommer fra Transportministeriets supercykelstipulje. Aalborg Kommune fik tilsagn om støtte helt tilbage i 2015, men på grund af en række justeringer af projektet og koordinering med en del andre anlægsprojekter, er det først fra 2019, at der er blevet arbejdet målrettet på det.

Der er supercykelstier i en lang række kommuner, men de er mest udbredte i hovedstadsområdet, hvor de gør det muligt at pendle trygt og hurtigt på cykel fra mange af omegnskommunerne.

Mere plads, færre stop og bedre service til cyklisterne. Det er målet, når Aalborg Kommune i løbet af de kommende tre år opgraderer ruten mellem Nytorv og Aalborg Universitet til en såkaldt supercykelsti.
Mere plads, færre stop og bedre service til cyklisterne. Det er målet, når Aalborg Kommune i løbet af de kommende tre år opgraderer ruten mellem Nytorv og Aalborg Universitet til en såkaldt supercykelsti.

Den foreløbige tidsplan: