Peter Harling Boysen er ny chef for Specialoperationskommandoen. Foto: Jesper Bo Winther

Jægerkorpset får ny chef

Specialoperationskommandoen på Flyvestation Aalborg fik onsdag ny chef, da Peter Harling Boysen overtager jobbet fra Jørgen Høll.

Onsdag var der stor parade på Flyvestation Aalborg i anledning af en ny mand i chefstolen hos Specialoperationskommandoen, som Frømand- og Jægerkorpset hører under.

Den nye mand er Peter Harling Boysen, der kommer fra en stilling som vicechef ved Operationsstaben.

Peter Harling Boysen indtager lederstolen i en tid med nyt forsvarsforlig, der skaber gennemgribende forandringer i Forsvaret. 

- Den første udfordring bliver at sætte mig ind i kernevirksomheden, besøge jægerkorpset og frømandskorpset og få overblik over deres opgaveløsninger. Og så skal jeg have implementeret det nye forsvarsforlig, siger Peter Harling Boysen. 

Siden september 2014 har den nu 60-årige Jørgen Høll været øverste chef for Specialoperationskommandoen, men på grund af alder overlader han nu ansvaret til Peter Harling Boysen.

- Det er med vemod og stor respekt for specialoperationssoldaterne, at jeg nu overdrager kommandoen for Danmarks specialoperationsstyrker. Det har været en spændende og udfordrende opgave at være med til at opbygge en helt ny kommando i det danske Forsvar, siger Jørgen Høll.

- I de mere end tre år, hvor jeg har haft æren af at være chef for så dedikerede medarbejdere, synes jeg, at vi er nået langt. Det er derfor med stolthed, at jeg nu overdrager Specialoperationskommandoen til min efterfølger, som jeg er overbevist om, vil fortsætte den positive udvikling, som det nye forsvarsforlig giver mulighed for.

Nyt mobilt hovedkvarter

Som et led i det nye forsvarsforlig får Specialoperationskommandoen en række nye opgaver fremover. 

Det tæller blandt andet opstillingen af et mobilt internationalt hovedkvarter for specialoperationsstyrker, der kan indsættes i hele verden. Hovedkvarteret opstilles i samarbejde med Belgien og Holland.

Herudover skal Specialoperationskommandoen gennemgå en omstrukturering og endelig er en af de væsentlige opgaver at få styrket antallet af operatører ved både Jægerkorpset og Frømandskorpset.

Specialoperationskommandoen blev oprettet på baggrund af forsvarsforliget 2013 - 2017 og har ansvaret for Danmarks specialoperationsstyrker, der udgøres af Jægerkorpset og Frømandskorpset.