Foto: Bruno Sagsted

Jomfru Ane Gade bliver corona hotspot i weekenden

Nordjyllands Politi har nu mulighed for at forbyde forsamlinger i fest-gaden.

Festglade gæster i Jomfru Ane Gade er lidt for glade for, at der er igen er gang i Gaden. Det er i hvert tilfælde den konklusion Nordjyllands Politi nu er kommet frem til. Derfor indfører den nordjyske ordensmagt et såkaldt hotspot i Jomfru Ane Gade fredag og lørdag i den kommende weekend.

Det skyldes, at gæsterne på barerne har en tendens til at forsamles for mange ude på gaden når værtshusene lukker klokken 24. Og det har skabt frygt for øget smittespredning.

- Med oprettelse af et midlertidigt hotspot sender vi et signal om at huske hinanden på fornuftig adfærd med afstand, håndhygiejne og at optræde hensynsfuldt, når vi er sammen i det offentlige rum, siger vicepolitiinspektør Henrik Skals.

Kan forbyde forsamlinger

Når Jomfru Ane Gade får status som midlertidigt hotspot betyder det, at politiet har mulighed for at indføre et midlertidigt opholdsforbud. Det vil betyde, at gæster i gaden ikke må standse og stimle sammen, men gerne må passere igennem gaden.

- Det handler om at reducere muligheden for, at der opstår større forsamlinger og dermed potentiel risiko for ny smittespredning,” siger vicepolitiinspektør Henrik Skals.

På grund af den øgede opmærksomhed på Jomfru Ane Gade vil der også være øget patruljering i området i weekenden, ligesom skilte vil gøre opmærksom på hotspottet.

Forsamlingsforbuddet

Mandag den 8. juni blev Folketingets partier enige om en gradvis lempelse af det forsamlingsforbud, der blev indført, da Danmark lukkede ned den 11. marts.

 

Forsamlingsforbuddet lempes af flere omgange:

 

  • Fra og med den 8. juni er grænsen 50 personer.

 

  • Fra den 8. juli hæves forsamlingsforbuddet til 100 personer.

 

  • Fra den 8. august hæves forsamlingsforbuddet til 200 personer for arrangører omfattet af sektorpartnerskabsretningslinjer.

 

Kilde: Justitsministeriet.