03:08

Kommune overvejer at politianmelde udskældt firma

Tålmodigheden med IF Recycling er ved at være brugt op, siger Aalborg Kommune, der som et sidste middel for at få virksomheden til at rette ind, overvejer politianmeldelse.

Borgere på Romdrupholmsvej i Klarup, der har IF Recylings oplagringsplads på Aalborg Havn som nabo er bekymrede for, at drikke vandet i jorden under pladsen, kan være forurenet. Samtidig oplever de store gener med støv fra de voldsomme bjerge med blandt andet byggeaffald på oplagringspladsen, og en generel udtilfredshed med pladsens placering nær deres ellers dejlige hjem, har bredt sig.

- Vi har oplevet, at vores vand er misfarvet. Det lugter og smager ikke særligt godt, så jeg har selvfølgelig en mistanke om, at det hænger sammen med aktiviteterne på havnen, siger Tommy Malgaard, der er en af de utilfredse naboer.

- Vi er næsten omringet af slaggebjerge og når det blæser hen over os får vi støvet ned på vores ejendomme. Mit regnvand har været fuldstændig gråt af slaggestøv, så det tør jeg ikke bruge mere, siger Roar Axelsen, der også har oplagringspladsen som nabo. 

Læs også Naboer er utrygge ved IF Recycling

I Nordjylland LIVE torsdag aften var rådmand for Miljø- og Energi i Aalborg Kommune Lasse P. N. Olsen (Enhedslisten) i studiet for at svare på borgernes kritik. Det er nemlig Aalborg Kommune, der som miljømyndighed har udarbejdet tilladelserne til IF Recycling, og det er også dem, der har tilsynspligten med virksomheden.

Spørgsmål: Borgerne føler sig svigtet af kommunen. Hvordan har du det med det?

- Det bliver jeg ked af at høre, og vi har jo holdt fem møder med borgerne i år, netop for at finde ud af, hvad der er af problemer og hvad der kan gøres ved det, siger Lasse P. N. Olsen.

Som myndighed på området har han og Aalborg Kommune de redskaber miljøbeskyttelsesloven giver, til rådighed. Det betyder at kommunen kan henstille, indskærpe og påbyde virksomheder at rette ind. Som sidste mulighed kan kommunen politianmelde. Og det værktøj kan snart komme i brug.

- Vores tålmodighed er, hvis ikke opbrugt, så i hvert fald meget tæt på at være det. Vi har givet virksomheden en deadline til årsskiftet til at lave en plan for hvordan de vil fjerne deres oplag af ulovligt shredderaffald. Ellers er næste skridt en politianmeldelse, siger rådmanden med henvisning til det oplag af bilskrot fra Norge, der blev flyttet til oplagspladsen på Aalborg Havn fra lagerbygningen på Gasværksvej, der brændte 12. november.

Læs også Skrotlager har været i brand før

Det oplag har IF Recycling ikke tilladelse til at have på oplagspladsen, men det har de til gengæld til et bjerg af byggeaffald, der skal nedbrydes og graves ned. Det er reguleret af en stram tilladelse, men IF Recycling har i mange tilfælde ikke holdt sig inden for rammerne.

- Vi har været på tilsyn 16 gange i år, vi har holdt 14 møder med virksomheden for at få styr på tingene og vi har fundet 25 ulovlige forhold, så der er nok at arbejde med. Nogle af tingene er blevet bragt i orden og andre er ikke. Det skal ske omgående, siger Lasse P. N. Olsen.

- Når vi ikke kan svare naboerne på, hvad de indånder, så er det fordi virksomheden ikke kan give os klar dokumentation for, hvad det egentlig er de har oplagret, og derfor har vi ekstra godt øje på den her virksomhed, siger han videre og lover at følge sagen til dørs så problemerne på pladsen enten bliver løst eller IF Recycling bliver politianmeldt.