Parkeringsmillionerne ruller ind i de danske kommuner, som sidste år havde parkeringsindtægter for 800 millioner kroner. Foto: Per Frank Paulsen

Kommuner tjener millioner på parkering

Danske kommuner havde sidste år parkeringsindtægter for mere end 800 millioner kroner. Aalborg er den kommune, der har fjerdeflest indtægter.

Fra by til by er der stor forskel på, hvor meget det koster at parkere, og inden for de enkelte bygrænser kan der også være store forskelle. En ting er dog sikkert, kommunerne skovler penge ind på parkeringsindtægter.

En opgørelse foretaget af FDM viser, at de danske kommuner tilsammen havde parkeringsindtægter for mere 800 millioner kroner i 2016. Det beløb ventes af stige til over 900 millioner kroner i 2017 og runde en milliard inden for få år.

Beløbet dækker over parkeringsafgifter, beboerlicenser og betalingsparkering. Kortlægningen fra FDM viser, at 43 af landets kommuner i 2016 havde parkeringskontrol, mens 22 havde betalingsparkering.

Ikke overraskende er det de største byer, der har de højeste indtægter. København, Århus og Frederiksberg Kommune ligger i top, mens Aalborg kommer ind på en fjerdeplads over de kommuner, der har de største parkeringsindtægter. I 2016 blev det til knap 30 millioner kroner.

Kommunerne får dog ikke lov til at beholde alle pengene. For at undgå, at parkering skal blive en indtægtskilde, skal en del afleveres til staten. Alligevel kunne kommunerne sidste år beholde knap 464 millioner kroner for betalingsparkeringen alene.

- Hvor parkering tidligere var en service til byens borgere og andre, kan vi godt være bekymrede for, at det i dag er blevet en regulær og bekvem indtægtskilde, der nærmer sig en milliard kroner om året. Betalingsparkering kan godt give mening, når det handler om at sikre fremkommelighed og trafiksikkerhed. Alligevel bør de mange millioner give anledning til, at man ude i kommunerne spørger sig selv, om indtægterne står mål med behovet for regulering af parkering, siger juridisk konsulent i FDM, Dennis Lange.

Selvom en del af indtægterne fra betalingsparkering altså skal afleveres til staten, har landets kommuner mulighed for at trække investeringer til p-pladser og parkeringsanlæg fra beløbet, der skal sendes videre. Det får FDM til at efterlyse, at man ude i kommunerne øger investeringerne i p-pladser og infrastruktur generelt.

- Parkering er også en del af infrastrukturen, og FDM opfordrer kommunerne til i langt højere grad at lade parkeringsindtægterne komme bilisterne til gode i form af bedre parkeringsmuligheder inde i byen, eller alternativt ved at investere i parkeringsanlæg uden
for byerne, hvor man sikrer en nem vidererejse med andre transportformer, siger Dennis Lange.

Udover Aalborg har en anden nordjysk kommune sneget sig ind i top ti. Frederikshavn Kommune sætter sig netop på listens tiendeplads med parkeringsindtægter for knap 5 millioner kroner sidste år.