LIGE NU:

Krav fra regeringen: Aalborg Universitet lukker syv uddannelser

Fra næste år vil der være færre udenlandske studerende på Aalborg Universitet og et mere ensrettet udbud af uddannelser.

Fra næste år vil der være færre fremmedsprog at spore i kantinen på Aalborg Universitet, og der vil være færre uddannelser at vælge imellem for universitetets mange studerende.

Det er konsekvenserne af et krav fra regeringen om færre udenlandske studerende på de danske universiteter - fra 1000 om året til cirka 300 på landsplan. Og det møder stærk kritik fra Studentersamfundet på Aalborg Universitet.

- Vi synes, det er stærkt kritisabelt. Vi mister simpelthen noget, som vi synes, er uvurderligt som studerende. Det er den internationale indflydelse, det internationale input og kulturen generelt om de internationale studerende på universitetet, siger Peter Fisker, der er formand i Studentersamfundet.

Helt konkret betyder regeringens krav, at i alt syv uddannelser vil lukke, og at en række andre uddannelser går fra at være på engelsk til fremover at være på dansk.

Ændringer på Aalborg Universitet:

Vil ikke bruge grønthøstermetoden

For prorektor Inger Askehave på Aalborg Universitet er lukningerne af uddannelserne kommet efter lange overvejelser.

- Jeg har valgt ikke at bruge grønthøstermetoden, og at alle bare skal reducere på deres uddannelser med 10 procent.

- Jeg har valgt at se på, om der er nogle områder, hvor vi er udfordrede. Enten med de udenlandske studerendes beskæftigelse her i Danmark, eller er der nogle strategiske overvejelser i øvrigt om, hvordan vi gerne vil udbygge eller afvikle vores uddannelsesportefølje. Så det er den måde, vi er gået til opgaven på, siger Inger Askehave.

Hun håber på, at det ikke vil mindske Aalborgs internationale profil, at flere uddannelser lukker, og at fem bacheloruddannelser nu skal undervises på dansk i stedet for engelsk - blandt andet "Sprog og internationale studier".

- Det ser jeg ikke nogle problemer i, men man skal selvfølgelig se på, hvordan vi kan være med til at eksponere vores studerende for en international kontekst, når det er noget af det, man skal ud og arbejde med efterfølgende, siger Inger Askehave.

- Og der må vi prøve at se på, hvad vi kan gøre for overhovedet at sikre, at vi alligevel bliver ved med at have det internationale fokus. Det skal et universitet som Aalborg sørge for, tilføjer hun.

Ærgrelse i kantinen

Beslutningen om at lukke uddannelser er ikke noget, der just vækker begejstring hos de danske studerende, TV2 Nord møder i kantingen.

- Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, for de er med til at give mangfoldighed og diversitet. Man hører flere sprog, og man får oplevet flere kulturer, når de er her, siger Natalie Borregaard, der læser medicin på universitetet.

- Jeg har i hvert fald fået nogle udenlandske venner på universitetet, som har udvidet min horisont, jeg har lært noget om velfærdssystemer i andre lande, så jeg synes, de har givet mig noget, supplerer Freja Tang Severinsen, der også læser medicin.

Ændringerne får ingen indvirkning på de nuværende studerende på Aalborg Universitet. De får lov at færdiggøre deres uddannelse på normal vis.

Regeringens krav om færre engelsksprogede studerende tvinger nu Aalborg Universitet til at lukke syv uddannelser og ensrette sproget i seks andre.