Jernbanebroen over Limfjorden skal have udskiftet brolejerne. Mens arbejdet står på, er den kombinerede gang- og cykelbro, Kulturbroen, spærret fra 13. juli til 14. august. Foto: Aalborg Kommune

Kulturbroen spærres i en måned

Banedanmark skal udskifte lejerne på Jernbanebroen, og af sikkerhedsmæssige årsager er det nødvendigt at lukke Kulturbroen i Aalborg og spærre for al trafik i perioden fra 13. juli til og med 14. august.

Som en del af det løbende vedligehold på den 82 år gamle jernbanebro skal Banedanmark udskifte de bevægelige brolejer. Arbejdet foregår, mens banestrækningen mellem Aalborg og Brønderslev i forvejen er spærret. Banedanmark begynder arbejdet den 13.  juli, og det varer til slutningen af september.

Af sikkerhedsmæssige årsager vil Kulturbroen, den kombinerede gang- og cykelbro som er bygget på vestsiden af Jernbanebroen over Limfjorden, blive afspærret i perioden 13. juli - 14. august. 

- Som følge af at Banedanmark skal udskifte lejerne på Jernbanebroen, har vi vurderet, at det af sikkerhedsmæssige årsager er nødvendigt at lukke Kulturbroen og spærre for al trafik i perioden fra 13. juli til og med 14. august. Vi ved godt, at det vil være til stor gene for alle dem, der dagligt krydser Limfjorden via Kulturbroen. Men sikkerheden kommer naturligvis i første række, og udskiftningen af lejerne er nødvendig, siger Henrik Jess Jensen, som er afdelingsleder i Trafik og Veje i By- og Landskabsforvaltning i Aalborg Kommune og tilføjer:

- Til gengæld glæder vi os over, at det er lykkedes at fremrykke anlægsarbejdet på den anden Limfjordsbro - den vej- og stibærende - så meget, at vi fra søndag den 5. juli kan åbne for gående og cyklister i den vestlige side af Limfjordsbroen.

Jernbanebroen over Limfjorden

  • Jernbanebroen over Limfjorden blev opført i perioden 1935–1938. Broen består af ni brofag, som er opbygget som gitterdragere i stål, og broen understøttes af 8 bropiller og to endevederlag. 
  • Broens samlede længde er 403 meter og det midterste af de ni fag er et klapfag med en gennemsejlingsbredde på 30 meter. Broen åbnes 4000 gange årligt, og der foretages 10.000 gennemsejlinger årligt.