Foto: Lars Christoffersen

Landbrugspakke kan koste Aalborgs vandforbrugere 40 millioner kroner

En regning på 40 millioner kroner til vandforbrugerne i Aalborg Kommune. Det kan være konsekvensen af regeringen og de borgerlige partiers landbrugspakke.

Alt tyder på at Venstre-regeringen sammen med støtterne fra Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance i midten af næste uge stemmer den Fødevare- og Landsbrugspakke igennem der med 30 initiativer skal hjælpe danske landmænd.

Et af initiativerne i landbrugspakken giver landmændene mulighed for at øge den mængde gødning, de bruger på markerne, og mens landmændene formentlig er glade for denne mulighed, er det ikke sikkert at vandforbrugerne i Aalborg Kommune er det. Her vil en ekstraregning på op mod 40 millioner kroner nemlig skulle betales på grund af den ekstra gødning.

- Når man øger mængden af gødning i landbruget, siger det sig selv, at man også øger landbrugets miljøbelastning. Det betyder, at vi bliver nødt til at lave dyrkningsrestriktioner på et større areal end ellers, når vi laver indsatsplaner for at beskytte grundvandet. Det skal landmændene kompenseres for økonomisk, og den regning kan kun opkræves ét sted: Hos vandforbrugerne, altså borgerne, siger Lasse P. N. Olsen (EL) der er rådmand i Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune.

Forvaltningen har fået udarbejdet et notat, der vurderer at omkostningen ved at kompensere lodsejere for ikke at dyrke et givent område jord kan ende på mellem 25 og 40 millioner kroner. Og der er kun et sted at sende regningen hen: Det er til forbrugerne.

- Der er god grund til at være forsigtige, når det handler om at passe på vores grundvand, og der er klar opbakning hos et flertal i Byrådet til, at vi fastholder vores høje niveau for grundvandsbeskyttelse. Det ændrer ekstraregningen ikke ved. Men det er helt urimeligt, at regningen for regeringens landbrugspakke på denne måde sendes til borgerne.

Aalborg Kommune ligger i et nitratfølsomt område, og målinger viser at grundvandet i kommunen, trods massiv beskyttelse, ligger betydeligt højere end æamdsgennemsnittet og kommunen har da også måttet lukke seks vandboringer gennem de seneste 10 år på grund af for højt nitratindhold.

Fakta: Det betyder landbrugspakken for grundvandet i Aalborg Kommune

  • De "sårbare nærzoner" vil på grund af Fødevare- og Landsbrugspakken skulle øges med 3-10 procent.
  • Aalborg Kommune kompenserer lodsejere, der har jord i de "sårbare nærzoner" med et engangsbelsøb.
  • Værdien af jorden vil stige som følge af Fødevare- og Landbrugspakken og dermed også den pris Aalborg Kommune skal betale i kompensation til lodsejerne.
  • Kompensations-prisen vil ligge i lejet 120.000 kroner pr. hektar
  • Samlet set vil vandforbrugerne i Aalborg stå overfor en engangsudgift på mellem 25 og 40 millioner kroner.