LIGE NU:

Limfjordsbroen indsnævres mens slidunderlag og fuger udskiftes

Limfjordsbroen bliver indsnævret fra 4 til 2 spor fra den 8. juli til den 11. august.

Fra den 8. juli og frem til den 11. august vil Limfjordsbroen blive indsnævret fra 4 til 2 spor. Indsnævringen sker i forbindelse med, at broen skal have udskiftet belægningen på kørebane, cykelsti og fortov samtidig med, at broens fuger ligeledes skal udskiftes.

Der arbejdes kun på den nordøstlige side af broen fra klapfanget og ind mod Nørresundby.

Der vil i perioden kun være et spor i hver retning for bilister, mens cykler og gående kun kan passere broen langs den vestlige side. Der vil blive sat skilte op, som dirigerer cyklister og fodgængere den rigtige vej over broen.

I forbindelse med gennemførelsen af arbejdet vil alle normale køretøjer kunne passere broen.

Det vil dog ikke være muligt for brede transporter af passere broen. Dette betyder blandt andet, at brede landbrugsmaskiner ikke kan passere broen i denne periode. 

Arbejdet gennemføres i sommerferieperioden for at genere trafikken mindst muligt, men By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune opfordrer alligevel bilister til i videst muligt omgang at benytte Limfjordstunnelen.

Skiltningen i forbindelse med arbejdet vil først blive sat op lørdag den 6. juli, og det er der en særlig grund til.

- Fredag den 5. juli kl. 23.15 affyres det største fyrværkeri på dansk grund nogensinde. Fyrværkeriet fyres af fra Limfjordsbroen og i den forbindelse skiltes med, at broen er afspærret i tidsrummet kl.18.00 - 1.00. For ikke at forvirre trafikanterne unødigt, opsættes skiltningen om de kommende vejarbejder på Limfjordsbroen først i løbet af lørdagen den 6. juli. På den måde undgår vi en skilteskov, som vil forvirre trafikanterne. Vi beklager naturligvis de gener, som vejarbejderne og den forsinkede skiltning vil medføre for trafikanterne, siger Henrik Jess Jensen, som er afdelingsleder i By- og Landsskabsforvaltningen i Aalborg Kommune.

Arbejdet er en del af en større renovering af belægningerne på Limfjordsbroen. Arbejdet i år vil omfattecirka en fjerdedel af broen. De øvrige dele af arbejdet vil blive gennemført i sommerferieperioden i 2020, 2021 og 2022.