Alt for ofte står trafikken stille ved Limfjordstunnellen i forbindelse med trafikuheld i myldretiden. Men transportminister Benny Engelbrecht (S) afviser ide om forbud mod vognbaneskift ved tunnelen. Foto: TV2 Nord (Arkiv)

Limfjordstunnel: Minister siger nej til forbud mod vognbaneskift

Transportminister Benny Engelbrecht (S) afviser ide, som ifølge nordjysk Venstre-politiker vil kunne hjælpe på afviklingen af den tætte trafik ved Limfjordstunnelen.

Trafikanter, der benytter Limfjordstunnelen i myldretiden, kender kun alt for godt problemerne med kø-kørsel eller farlige situationer med vognbaneskift. Og ofte sker der ved tunnelen trafikuheld, som yderligere er med til at forværre situationen.

På baggrund af en borgerhenvendelse til Folketingets Transportudvalg foreslår den nordjyske Venstre-politiker Preben Bang Henriksen, at det bliver forbudt at foretage vognbaneskift 200 meter før indkørsel til Limfjordstunnelen mod nord.

Læs også Sundhedstjek: Limfjordstunnelen har det bedre end forventet

- Det vil i realiteten sige, at vognbaneskift først kunne finde sted, når man var kommet op af tunnelen. Samtidig kunne der i god tid på Aalborg-siden annonceres, at biler til Kridtsvinget i Nørresundby skulle holde sig i højre vognbane, alternativt vente med at dreje fra ved næste afkørsel, Nr. Uttrup. Det ville alt andet lige mindske risikoen for uheld i tunnelen, siger Preben Henriksen.

Men transportminister Benny Engelbrecht (S) synes ikke om ideen fra Preben Bang Henriksen.

"Hvis eksisterende afmærkning erstattes af fuldt optrukne linjer, vil vognbaneskift ikke være muligt på nævnte strækning. Muligheden for at udnytte begge tunnelrør i forbindelse med vedligeholdsarbejder vil ligeledes ikke være muligt. Vejdirektoratet anbefaler derfor, at afmærkningen i Limfjordstunnelen fastholdes,” skriver transportministeren som konklusion på sit svar til Preben Bang Henriksen.

Må finde kreative løsnninger

Og den afvising er Preben Bang Henriksen på ingen måde enig i.

- Ministeren lægger til grund, at en opstregning på kørebanen med "vognbaneskift forbudt" vil medføre, at det blandt andet under vedligeholdelsesarbejder ikke bliver muligt at sende biler over i modsatte tunnelrør. Det forstår jeg ikke. Der kunne vel etableres en lysmarkering i kørebanen, så politiet klart kunne angive den aktuelle brugbare kørselsretning – og herefter ændre den, når forholdene var normaliseret, siger Preben Bang Henriksen, som nu vil rette henvendelse til transportministeren igen.

- Med en leveringstid på en 3. Limfjordsforbindelse på måske 10 år, så må vi udvise maksimal kreativitet i den mellemliggende periode, siger Preben Bang Henriksen.

Læs hele svaret fra transportministeren:

”Afmærkningen i Limfjordstunnelen er udført i overensstemmelse med gældende regler for vejafmærkning.

Afmærkningen er udført som reversible vognbaner, der anvendes ved vognbaner med ensrettet trafik, hvor den tilladte kørselsretning kan ændres efter trafikkens behov. Afmærkningen muliggør således, at trafikken i Limfjordstunnelen kan ledes igennem ét rør i tilfælde af uheld, vedligeholdelsesarbejder mv.

Det er med afmærkningen desuden muligt at foretage vognbaneskift, der er nødvendige for bilister fra Kridtsvinget, der skal mod Nørresundby.

Hvis eksisterende afmærkning erstattes af fuldt optrukne linjer, vil vognbaneskift ikke være muligt på nævnte strækning.

Muligheden for at udnytte begge tunnelrør i forbindelse med vedligeholdsarbejder vil ligeledes ikke være muligt.

Vejdirektoratet anbefaler derfor, at afmærkningen i Limfjordstunnelen fastholdes."

Se mere