03:39

En strid mellem 52 seniorlejere i Aalborg og ejendomsselskabet Lykkebo er endt i en række sager i Huslejenævnet. Lykkebo har foreløbig tabt to af dem og skal tilbagebetale 42.000 kroner. Men lejerne har ikke fået en krone. Video: Per Frank Paulsen/TV2 Nord

Lykkebo i strid med lejere

En strid mellem 52 seniorlejere i St. Joseph Parken i Aalborg Vestby og ejendomsselskabet Lykkebo er endt i en række sager i Huslejenævnet.

Lykkebo har foreløbig tabt to af sagerne i Huslejenævnet og skal tilbagebetale 42.000 kroner. Men lejerne har ikke fået en krone.

Den manglende betaling og andre brudte kontraktforhold har gjort lejerne utrygge.

Der er ikke nogen af lejerne, der har set pengene, og vi i Danske Lejere har heller ikke set beviser for, at de er udbetalt. Lykkebo har skiftet administratorordning tre gange indenfor de senere år. så det er spørgsmålet, om indehaveren selv har styr på det overhovedet.

Jørgen Dyrholm Jensen, driftsleder i Danske Lejere i Aalborg.

Eksempelvis har muligheden for at leje et gæsteværelse og en festsal var afgørende for, at Eva Lykke Madsen valgte at flytte ind i en seniorbolig i St. Joseph Parken i Aalborg Vestby for et år siden.

- Det betød rigtig meget for mig, fordi mine børn bor i København, og jeg har kun to værelser, så det var rigtig dejligt, at det tilbud var en del af lejemålet, siger Eva Lykke Madsen.

Det tilbud forsvandt dog, da lejekontrakten var underskrevet.

- Jeg fik en seddel sammen med kontrakten, hvor der stod, at der alligevel ikke var gæsteværelser og gildesal. Jeg var helt uforstående, og jeg følte mig virkelig snydt. Der er jo også beboere her, som har børn langt væk for eksempel i USA. De er især flyttet hertil, fordi de havde regnet med at kunne leje gæsteværelser, når familien er på besøg, siger Eva Lykke Madsen.

Udlejer straffer beboere for sagerne i huslejenævnet

Beboerne i Sct. Joseph Parken har et godt fællesskab og nyder faciliteter som bibliotek, motionsrum, og fælles gildesal, men lige nu føler de sig ført bag lyset af deres udlejer i Lykkebo. Han har opkrævet 42.000 kroner i forbrug på visse fællesområder, som han ifølge Huslejenævnet ikke har ret til at opkræve. Samme nævn har derfor dømt ham til at tilbagebetale beløbet til lejerne.

Historien Kort

  • Efter en strid mellem lejere i St. Joseph Parken i Aalborg Vestby og deres udlejer Lykkebo, er flere sager endt i Huslejenævnet. Dem har Lykkebo tabt, og skal betale en erstatning på 42.000 kroner - for udlejeren har opkrævet for forbrug på fællesarealer. 
  • Efter afgørelsen er pengene ikke betalt retur, og pludselig er lejernes mulighed for at leje gæsteværelser og festsal blevet inddraget. På et møde udtaler udlejeren fra Lykkebo, at det var en provokation efter sagerne i huslejenævnet - det oplyser lejerne.
  • Der er nu blevet åbnet for leje af gæsteværelser og festsal igen - men prisen er tredoblet.
Se mere

Danske Lejere, som har ført sagerne for beboerne i Huslejenævnet, vil gerne snart se nogle penge fra udlejeren.

- Der er ikke nogen af lejerne, der har set pengene, og vi i Danske Lejere har heller ikke set beviser for, at de er udbetalt. Lykkebo har skiftet administratorordning tre gange indenfor de senere år. så det er spørgsmålet, om indehaveren selv har styr på det overhovedet, siger Jørgen Dyrholm Jensen, driftsleder i Danske Lejere i Aalborg.

Efter afgørelsen i huslejenævnet lukkede udlejeren pludselig for brugen af gæsteværelser og gildesal.

- Det er yderligere chikane. Havde jeg haft det kendskab til udlejers væremåde, da jeg flyttede, så var jeg ikke flyttet her til St. Joseph Parken, siger Martin Reinevald, der er formand for stedets beboerrepræsentation.

På et møde med beboerne sagde Lykkebos ejer, Freddy Claesen, uden omsvøb, hvorfor han havde lukket gæsteværelserne ned.

- Han erkendte helt klart, at det simpelthen var en provokation, siger Martin Reinevald.

Priser for ekstraværelser er pludselig tredoblet

TV2 Nord har talt med Lykkebos ejer, Freddy Claesen. Han ønsker ikke at stille op til interview, men siger dog i telefonen, at han er ved at få undersøgt, om de 42.000 kroner er betalt tilbage til lejerne eller ej. Han siger også, at han selv ærgrer sig over de administrationsfirmaer, han har brugt i løbet af de senere år.

Danske Lejere på deres side opfordrer til, at han så selv får løst sagen i en fart.

- Han er dumstædig. Der er ikke nogen logik i hele hans handlemåde, På længere sigt er der heller ikke nogen forretning i det, så det er simpelthen for dumt. Huslejenævnet dømmer jo alligevel Lykkebo til at tilbagebetale beløb, der er opkrævet ulovligt. Jeg appellerer meget til, at han sætter sig sammen med lejerne og får løst det her. Han har jo nogle super gode lejere her. De er rolige, ansvarlige, ødelægger ikke ting, betaler altid husleje til tiden og passer på hinanden og bygningerne, siger driftslederen i Danske Lejere.

Lykkebo har foreløbig tabt to sager i Huslejenævnet, og tre andre sager er sendt til nævnet før jul. Ifølge Danske Lejere risikerer ejendomsselskabet at få politi og anklagemyndighed indblandet, hvis de taber flere sager.

- Det kaos, der er ved hele tiden at skifte administratorer, det kan komme en gang til. Og skulle han tabe sådan en sag med for mange huslejenævnsafgørelser, så må han ikke administrere sine egne ejendomme længere, siger Jørgen Dyrholm Jensen.

Udlejer har for nylig genåbnet lokalerne, som er en service, der står i lejekontrakten, men som beboerne ikke har fået i et år. Nu er prisen dog næsten tre gange så høj som før.

- For eksempel er der en, der har lejet et gæsteværelse, der kostede 10.500 kroner, fordi hun skulle bruge det i en måned. Jeg synes det er voldsomt, siger Martin Reinevald, formanden for beboerrepræsentationen.

Hvis Freddy Claesen fra Lykkebo også taber de tre verserende sager i Huslejenævnet, kan han ende med at skulle tilbagebetale 42.000 for flere år.