Miljøstyrelsen kritiserer høringsfrist for fjordforbindelse

Miljømyndighederne varsler, at de i deres høringssvar om Egholm-forbindelsen må tage "et ikke uvæsentligt forbehold", fordi der ikke har været tid nok til at gennemgå materialet.

Ikke kun byrådet i Aalborg og borgerbevægelsen mod Egholm-forbindelsen, men også Miljøstyrelsen synes, at der er for kort tid til at komme med høringssvar om det nordjyske vejprojekt.

7. december blev dels et udkast til en anlægslov, dels en supplerende miljøkonsekvens-vurdering sendt i høring. Fristen for at komme med høringssvar blev fastsat til 11. januar. Både byrådet og borgerbevægelsen har uden held prøvet at få mere tid til at gennemgå og kommentere de mere end 1000 sider.

Nu viser en aktindsigt, at Miljøstyrelsen 14. december også bad om at få fristen forlænget til udgangen af januar. Det skete ligeledes med henvisning til det omfattende materiale, og at høringsperioden går ind over jul og nytår.

Hvis fristen ikke forlænges, "forudser vi, at vi bliver nødt til at skrive et ikke uvæsentligt forbehold ind i vores svar," hedder det i en af flere henvendelser til Transportministeriet og Vejdirektoratet.

To statslige myndigheder i clinch

Alligevel svarer en chefkonsulent i Transportministeriet 15. december, at lovforslaget efter planen skal fremsættes i anden halvdel af februar 2024. "Med de processer, der er forud for fremsættelsen af loven, vurderer vi ikke, at det er muligt at forlænge høringsfristen yderligere," hedder det i afslaget.

Det tilføjes, at "som vi forstår det på Vejdirektoratet, har Miljøstyrelsen været tæt inddraget i processen omkring de supplerende miljøkonsekvens-vurderinger".

Det er ret usædvanligt, at to statslige myndigheder i dén grad går i clinch med hinanden. Da den første udgave af miljøkonsekvens-rapporten var i høring, blev Miljøstyrelsen slet ikke hørt. Efterfølgende rettede styrelsen en bemærkelsesværdigt skarp kritik af mangler i rapporten.

På bundlinjen står altså, at Folketinget kan komme til at behandle et forslag til anlægslov - det sidste, der udestår, før arbejdet med milliard-projektet kan sættes i gang - på grundlag af blandt andet et høringssvar fra miljømyndighederne med store forbehold. 

Borgerbevægelsen beder transportudvalg gribe ind

I Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholmlinjen kalder formanden, advokat Louise Faber, afvisningen af Miljøstyrelsen og Miljøministeriets ønske om længere tidsfrist for "uansvarligt og direkte ulovligt".

- Det var Miljøstyrelsen, der ved sidste høring påpegede en række mangler, som førte til, at man nu har lavet en opdateret miljøkonsekvens-vurdering. At man så nægter styrelsen den tilstrækkelige tid til at gennemgå den ny vurdering, indebærer en betydelig risiko for, at anlægsloven bliver vedtaget på et juridisk angribeligt grundlag, siger Louise Faber.

Borgerbevægelsen har nu bedt Folketingets transportudvalg gribe ind.

Den offentlige høring vedrører som nævnt både udkastet til anlægslov og den opdaterede miljøkonsekvensvurdering. Høringssvarene til sidstnævnte offentliggøres løbende af Vejdirektoratet.

Indtil nu er der registreret cirka 200 svar - nogle, der støtter projektet, andre, der ikke gør. 


Seneste nyt

fra Nordjylland