Foto: Martin Bækhøj

Musikkens Hus svarer på kritik

Musikkens Hus har afvist at medvirke i et indslag, hvor de bliver kritiseret for, ikke at sende opgaver i udbud. Herunder kan du læse det skriftlige svar, som TV2 Nord har modtaget fra Musikkens Hus.

Musikkens Hus er under beskydning for at benytte sig af alternative ikke-kommunale metoder i driften af huset. - Det er en klar forudsætning for vores succes, siger adm. direktør Lasse Rich Henningsen.

Det går godt i Musikkens Hus. Siden husets åbning for fire år siden har mere end hver tredje nordjyde årligt gæstet huset til en koncert, et erhvervsarrangement eller en rundvisning, og flere end ni ud af ti borgere i den nordjyske region kender til huset. Hertil kommer, at tilfredshedsgraden blandt de besøgende ligger på tårnhøje 98 procent, og at udbuddet af kultur og tilgangen af sponsorer er stærkt stigende.

Fundamentet for den positive udvikling er en stærk økonomi og et hus drevet på kommercielle vilkår med fokus på at få mest kultur for hver enkelt krone.

Læs også Lydmand undrer sig over Musikkens Hus: - Det er jo konkurrenceforvridende

Mere kultur for pengene

Målsætningen for Musikkens Hus har således fra starten været at udbyde så meget kultur for pengene med så høj en kvalitet som muligt. Her har Musikkens Hus formået at sætte nye standarder – både i Danmark og i Norden ved blandt andet at have en meget lille fast stab af medarbejdere. Og netop de faste lave omkostninger er en bevidst strategi fra husets side:

- Jeg er klar over, at vi på nogle måder udfordrer branchens praksis, men det er jeg faktisk stolt over. Det vigtigste for os er at skabe kultur i en helt ny liga og at få pengene til at række så langt som muligt. Kultur er sjældent en overskudsgivende forretning, og derfor er vi meget taknemmelige for det årlige tilskud fra Aalborg Kommune samt en lang række fonde og private sponsorer. Det giver os en særlig forpligtigelse til at optimere til mindste detalje. Og så kan jeg godt leve med at blive kaldt utraditionel, forklarer adm. direktør i Musikkens Hus Lasse Rich Henningsen.

Er Musikkens Hus en offentlig virksomhed?

På det seneste er der blevet rejst tvivl om, hvorvidt Musikkens Hus bør agere som en offentlig virksomhed og eksempelvis gennemføre udbudsrunder ved indgåelse af leverandøraftaler.

Juridisk set er huset ikke en offentlig myndighed og er således ikke udbudspligtig. Musikkens Hus er ifølge kommunalretlig ekspert og ph.d. Sten Bønsing samt advokat Casper Nørgaard fra HjulmandKaptain ”en selvstændig erhvervsdrivende fond oprettet på privatretligt grundlag og fuldt uafhængig af offentlige myndigheder”. Men Musikkens Hus vedkender sig dog særlige forventninger ved at være på den kommunale finanslov:

- Juridisk kan vi agere, som enhver anden privat virksomhed, men vi er helt bevidste om, at vi skal være særligt åbne og påpasselige, fordi vi modtager kommunalt tilskud til at skabe kultur for nordjyderne. Derfor har vi haft forvaltningsrevision og praktiseret fuld gennemsigtighed af alle økonomiske forhold over for Aalborg Kommune, fortsætter Lasse Rich Henningsen.

Samhandel med nærtstående parter

Den aktuelle kritik vedrører samhandel med nærtstående parter. Af husets regnskab for 2015 og 2016 fremgår det, at der er indgået aftale med en lyd- og lysleverandør, der er ejet af en medarbejder i Musikkens Hus. Lasse Rich Henningsen forklarer:

- Da vi fik nøglerne til det nybyggede Musikkens Hus i 2013, stod vi med nogle meget store udfordringer. Huset havde stort set ingen inventar og teknisk udstyr – det var ganske enkelt blevet skåret væk, så byggeriet kunne realiseres. Derfor blev vi fra starten nødt til at vende hver en krone, forklarer han og fortsætter:

 - På daværende tidspunkt havde vi netop ansat en medarbejder, som drev egen lyd- og lysvirksomhed. Her fik vi en enestående mulighed for at indgå en for Musikkens Hus særdeles fordelagtig non-eksklusiv aftale om indlejning af lyd- og lysudstyr under markedsprisen.

Musikkens Hus har siden åbningen indlejet lyd- og lysudstyr for godt fem millioner kroner fordelt på fem til ti leverandører. Den nævnte medarbejders virksomhed har stået for cirka 20 procent af dette. Lasse Rich Henningsen siger afslutningsvis, at det hele tiden har været planen, at Musikkens Hus på sigt selv skulle eje basalt teknisk udstyr.

Derfor investerer huset løbende i dette, efterhånden som økonomien tillader det, og bliver således år for år mindre afhængig af leverandører.