LIGE NU:

Nordjyllandsværket sørger for mere stabile varmepriser

Nordjyllandsværket har indgået en prissikringsaftale, som betyder, at forbrugerne kan forvente mere stabile varmepriser.

Det er blevet en smule mere sikkert at varmeforbruger i Aalborg. Nordjyllandsværket, som forsyner cirka 60 procent af alle husstande omkring Aalborg med fjernvarme, har indgået en prissikringsaftale, der betyder, at forbrugerne kan forvente en mere stabil varmepris.

Nordjyllandsværket har forhandlet en prissikring på el hjem. Værket producerer el i forbindelse med sin fjernvarmeproduktion, og ved at sikre sig en mindstepris, risikerer Nordjyllandsværkets forbrugere ikke, at varmepriserne stiger for at skulle dække for et eventuelt fald i elprisen.

- En samlet bestyrelse besluttede for måneder siden at igangsætte en risikoafdækning, og det er glædeligt at konstatere, at vi som ny ejer af Nordjyllandsværket nu har sikret en tilfredsstillende afdækning i henhold til det mål, vi satte os. I et marked med svingende elpriser har vi nu sikret en vis stabilitet omkring vores fjernvarmeomkostninger på Nordjyllandsværket for de kommende år, siger Lasse P. N. Olsen, der er bestyrelsesformand for Nordjyllandsværket og rådmand for Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune.

Prissikringsaftalen betyder, at Nordjyllandsværket er sikret en kendt indtægt fra el og tilhørende omkostninger til kul og CO2. Værket får altså en fastsat mindstepris på den el, det producerer, uanset den aktuelle dagspris på elmarkedet.

- Man kan kalde det en forsikringsaftale. Det er glædeligt, at vi kan sikre forbrugerne en vis stabilitet i priserne, siger Lasse P. N. Olsen.

- Over de sidste par måneder har vi gennemført et antal udbud i et finansielt marked, med det formål at prissikre en væsentlig del af de kommende års varmebundne elproduktion. Denne proces er nu afsluttet, og der er lavet prissikringsaftaler for store dele af vores varmebundne elproduktion for resten af 2016, 2017 og 2018. Dette er en vigtig beslutning fra vores ejer, som ønsker at sikre stabilitet på fjernvarmepriserne hos vores kunder i Aalborg Kommune, siger Jesper Høstgaard-Jensen, direktør for Nordjyllandsværket.

Nordjyllandsværket har allerede varslet en stigning i varmeprisen per 1. juli. Her vil udgiften til varme for en gennemsnitlig familie stige fra 10.000 kroner til 12.000 kroner om året.