LIGE NU:

Obelske: 17,9 millioner i julegave til Nordjylland

Forskningen, kunsten og det sociale område bliver alle tilgodeset i årets sidste uddelinger fra Det Obelske Familiefond til i alt ni nordjyske formål.

Med støtte til fem projekter på henholdsvis Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital til en samlet sum af 11,7 mio. kr. er det forskningen, som tegner sig for størstedelen af Det Obelske Familiefonds decemberuddeling. Også Aalborgs børn og unge er blevet tilgodeset med 4 mio. kr. i støtte til etableringen af en ny indendørs gadeidrætspark ved navn GAME Street Mekka.

Individualisering af kemoterapi skal redde liv
Omkring 1700 patienter rammes årligt af en af flere kræfttyper med det medicinske navn navn ”maligne B-celle-sygdomme”. En sådan kræfttype er for eksempel leukæmi eller blodkræft, som ofte har dødelig udgang.

Sygdommene optræder forskelligt hos forskellige patienter både på diagnosetidspunktet og i sygdommens videre forløb, og derfor kan resultaterne af den samme kemobehandling variere voldsomt fra patient til patient. Lægemidler, som er effektive i behandlingen af én patient, kan for eksempel være helt virkningsløse hos en anden på grund af resistens.

Det Obelske Familiefond har doneret 1,9 mio. kr. til Aalborg Universitetshospital til ny forskning og videreudvikling af kemoterapien, således at behandlingen individualiseres, så den tager hensyn til sygdommens forskelligartede udtryk hos de enkelte patienter og dermed får langt større effekt og i sidste ende redder flere liv.

Undersøgelse kortlægger stofskifteforstyrrelsers betydning for gravide
Vækst og udvikling hos børn – specielt hjernens udvikling – styres i høj grad af stofskiftehormoner. I den første del af graviditeten stammer det stofskiftehormon, der styrer fostrets udvikling, fra moderen, og stofskiftesygdomme hos moderen kan derfor være fatalt for det ufødte barn.

Det er velkendt, at for højt eller for lavt stofskifte hos moderen kan medføre fosterdød og en lang række andre graviditets- og fødselskomplikationer. Meget tyder også på, at stofskiftesygdomme kan medføre ændringer i fostrets hjerneudvikling med øget risiko for for eksempel adfærdsforstyrrelser som ADHD og autisme.

En ny undersøgelse foretaget af Endokrinologisk Forskningsenhed på Aalborg Universitetshospital, som Det Obelske Familiefond støtter med 705.000 kr., skal afdække, hvor stort problemet med stofskiftesygdomme hos gravide er i Danmark. Formålet med undersøgelsen er at afklare, om der bør foretages en stofskifte-screening af alle gravide.

Nyt laboratorium skal udvikle og fremme produktion i Danmark
Den danske fremstillingsindustri er under hårdt pres, og hvis de mere end 300.000 arbejdspladser i de danske produktionsvirksomheder skal forblive i Danmark, kræves en kontinuerlig udvikling af nye produkter, processer og services for fortsat at være i stand til at konkurrere med områder med lavere lønomkostninger som for eksempel Østeuropa.

Det Obelske Familiefond har støttet etableringen af et nyt Smart Production Laboratorium på Aalborg Universitet med 2,1 mio. kr.

Laboratoriet kan bedst beskrives som et fleksibelt, modulært produktionssystem, der vil give mulighed for at udvikle virksomhedslignende produktionssystemer på et hidtil uset niveau i forbindelse med forskning og uddannelse. Udover at kunne anvendes i forbindelse med en række innovationsaktiviteter rette mod erhvervslivet, vil laboratoriet også blive brugt til at styrke undervisningen i produktion på AAU, hvor de studerende vil få mulighed for at få hands-on erfaring med en række nye spændende teknologier.

Forskning afdækker arkitekturs påvirkning af hukommelse, indlæring og smerteoplevelse
Tidligere forskning, som også var støttet af Det Obelske Familiefond, har påvist, at et rums arkitektur kan påvirke blodets indhold af stresshormonet kortisol. Kortisol påvirker de fleste af kroppens celler og har stor betydning for sammenhængen mellem psyken, kroppen og den æstetiske oplevelse af verden.

Denne forskning var enestående på verdensplan og af stor betydning, da stress både er et væsentligt problem for den enkelt og for samfundet som helhed. Der findes ikke andre steder i verden, hvor man forsker i arkitekturens indvirkning på den menneskelige fysiologi på denne måde eller har udviklet metoder til at gøre det.

I det nye firårige forskningsprojekt ”Arkitektur og Livskvalitet” på Aalborg Universitet, som Det Obelske Familiefond støtter med 2 mio. kr., skal resultaterne videreføres og forskningen fortsættes med det formål også af afdække arkitekturens betydning for hukommelse, læring, smerte, beslutningstagning og kronisk stress.

Støtte til høj søgang på Aalborg Universitet
Institut for Byggeri og Anlæg på Aalborg Universitet har gennem de seneste årtier været en betydelig international spiller inden for udvikling af havnebygning, molekonstruktioner, software til bølgelaboratorier og offshore strukturer (olie og gas, bølgeenergi og vindenergi).

Instituttets eksisterende vandbygningslaboratorier, som blandt andet bruges til at undersøge bølger og strømforholds påvirkning på forskellige konstruktioner, er imidlertid nedslidte efter henholdsvis 20 og 30 års intensivt brug, og i takt med udviklingen på området er kravende til faciliteterne også blevet skærpet. Det er således blevet nødvendigt med et større bassin med større vanddybde, hvis AAU også skal være i international topklasse inden for feltet de næste 30 år.

Det Obelske Familiefond støtter etableringen af et nyt stort laboratorium med 5 mio. kr. i forbindelse med en allerede planlagt flytning af instituttet til AAU’s hovedcampus i Aalborg Øst. Laboratoriet, som bliver på 1.800 m2, bliver omdrejningspunktet i bygningen med store glasfacader, som giver udsyn både fra undervisningslokalerne på etagen over og når man går ind i bygningen, så besøgende i huset kan kigge direkte ind i det arbejdende laboratorium.

Genbrugsprojekt skal hjælpe kvinder tilbage på arbejdsmarkedet
Center for Livskompetencer i Aalborg (tidl. Aalborg Kvindedaghøjskole) er et tilbud til kvinder, som aktuelt er uden for arbejdsmarkedet. Centret udbyder en række kurser, uddannelsestilbud og andre aktiviteter med fokus på personlig udvikling, sundhed og livskvalitet.

Det Obelske Familiefond støtter centrets etablering af den nye socialøkonomiske virksomhed RETRO med 740.000 kr. med det formål at sætte kvinder, som i kortere eller længere perioder og af varierende årsager har været uden arbejde, tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

RETRO, som bliver en del af centrets uddannelsestilbud til de kvindelige kursister, bliver en genbrugsforretning, men har til hensigt at skille sig ud fra det øvrige marked ved at re-designe det indleverede tøj til et mere luksuriøst vintage-udtryk og dermed på længere sigt skabe sit eget brand. Projektet vil komme til at træne kursisterne i både produktion, salg og almindelig virksomhedsdrift.

Ny oase for børn og unge i Aalborg
Flere og flere børn rører sig for lidt, hvilket kan have en lang række negative fysiske, psykiske og sociale følger. Særligt blandt psykisk sårbare børn og unge er der en overrepræsentation af fysisk inaktivitet, fordi de ofte har sværere ved at finde ind i og ikke mindst fastholdes i aktive fællesskaber.

Det Obelske Familiefond donerer 4 mio. kr. til etableringen af det nye indendørs gadeidrætsanlæg, GAME Street Mekka, som skal blive til i et samarbejde imellem gadeidrætsorganisationen GAME og Aalborg Kommune. Formålet er at gøre gadeidrætten mere tilgængelig og fremme sundhed, inklusion og netværk blandt byens børn og unge.

Der er gode erfaringer fra et tilsvarende projekt i København, hvor 49% af brugerne blev mere fysisk aktive, 77% oplevede at være del af et større fællesskab, og 64% opnåede sociale kompetencer, som hjælper dem i andre sammenhænge. GAME Street Mekka i Aalborg skal blive til igennem inklusion af byens børn og unge, som bliver inviteret med til workshop som en del af forarbejdet. Efter planen åbner GAME Street Mekka i december 2017.

Sejlende skulpturbåde skal Danmark og Europa rundt
Kunstprojektet Life-Boats, som Det Obelske Familiefond første gang støttede i 2010, har udviklet sig til et spændende og involverende kulturprojekt. Tre kvindeskulpturer, som var det oprindelige endemål, er nu under ombygning til tre funktionelle skibe – tre sejlende skulpturelle installationer i beton.

Skulpturbådene, som er skabt af kunstner Marit Benthe Norheim, bliver flydende kulturhuse, der skal sejle på Limfjorden, i Skandinavien og på Europas kanaler, som naturligt fører skibene gennem hjertet af de europæiske byer, som jo er bygget op om de gamle vandveje.

De tre både har form som kvinder i tre livsfaser: den unge, længselsfulde på vej ud i verden, den gravide, livgivende og endelig den aldrende og døende. Det Obelske Familiefond har i denne omgang støttet projektet med 500.000 kr.

Kom rundt i Lindholm Strandpark på vinger
Snart kan Aalborgenserne bevæge sig rundt på hvide vinger. Det bliver dog ikke med vingerne monteret på ryggen i den sæsonaktuelle juleenglestil, men i stedet ved at spadsere på en planlagt gangbro, som skal bygges af kasserede vindmøllevinger i Lindholm Strandpark.

Vingebroen – ikke at forveksle med en vindebro – bliver den første af sin art i verden og bliver derfor af både forsknings- og udviklingsmæssig interesse med henblik på fremtidig anvendelse af et på verdensplan støt stigende antal udtjente vindmøllevinger. Dertil kommer, at broen i kraft af sit særegne konstruktionsmateriale får en unik skulpturel værdi og bliver en visuel attraktion i bydelen.

Det Obelske Familiefond støtter etableringen af vingebroen, som forventes at stå færdig til indvielse i september 2016, men 1 mio. kr.

Retten i Aalborg

Tiltalt for bedrageri: Mand savede lillefinger af for at få udbetalt ulykkesforsikringer

PH 210121 19 Par holder akut corona-bryllup Still

play Sygdom betød akutbryllup: Arne og Vanja fik sagt ja efter 21 år og 21 dage

80_percent

play Se den flotte video: Far og søn på fototur i Nordjylland

Retten i Hjørring

To unge mænd dømt for gaderøveri i Hjørring

Retten i Aalborg

Tiltalt for bedrageri: Mand savede lillefinger af for at få udbetalt ulykkesforsikringer

PH 210121 19 Par holder akut corona-bryllup Still

play Sygdom betød akutbryllup: Arne og Vanja fik sagt ja efter 21 år og 21 dage

80_percent

play Se den flotte video: Far og søn på fototur i Nordjylland

Til forsiden

Til forsiden